Badanie wytrzymałości polietylenu wzmocnionego CNF

27.05.2020

Badanie wytrzymałości polietylenu wzmocnionego nano-włóknem celulozowym CNF w warunkach wysokich szybkości.

Materiały kompozytowe wzmocnione nano-włóknem celulozowym CNF mają coraz większe zastosowanie jako materiały konstrukcyjne w branży  motoryzacyjnej. Znaczna redukcja masy wykonanego z nich detalu, wysoka wytrzymałość właściwa i udarność znacznie wpływają na obniżenie masy pojazdu co ma istotny wpływ na zużycie paliwa. Jednak aby móc w pełni wykorzystać te materiały należy zbadać je pod kątem obciążeń zarówno statycznych ale i również obciążeń zmęczeniowych i zrywania w warunkach wysokich prędkości.

Badaniom poddano dwa typy materiałów: polietylen o wysokiej  gęstości (HDPE) oraz polietylen o wysokiej gęstości wzmocniony 10% dodatkiem nano-włókien celulozowych (CNF10%HDPE).
Pomiary wykonano przy pomocy statycznej maszyny wytrzymałościowej Shimadzu AGS-X oraz zrywarce wysokich prędkości Shimadzu HITS-TX. Wyniki prezentują zmiany parametrów wytrzymałościowych w funkcji zastosowanej szybkości przyrostu odkształcenia (strain rate) w zakresie od 0,0001/s do 100/s.

 

Zapraszamy do zapoznania się z https://solutions.shimadzu.co.jp/an/n/en/test/jpi320005.pdf.