Jednoczesna analiza trzech gazów cieplarnianych przy użyciu Nexis™GC-2030.

10.08.2022

Potencjał globalnego ocieplenia CH₄ i N₂O jest 25 i 298 razy wyższy niż CO₂. Dzięki zastosowaniu Nexis™GC-2030, wysokiej czułości BID-FID trzy główne gazy cieplarniane: CH₄, CO₂ i N₂O mogą być analizowane jednocześnie bez skomplikowanych procedur.

Więcej informacji w broszurze Jednoczesna analiza trzech gazów cieplarnianych.