Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

Nagrody za innowacje 2020 roku.

11.12.2020

Mikroskop optyczny sprzężony ze źródłem MALDI iMScope QT wyróżniony w kategorii najbardziej imponujących technologii analitycznych ostatnich 12 miesięcy.

 

Platforma iMScope QT to mobilny moduł pozwalający na sprzęganie go ze spektrometrem HRMS Q-TOF Shimadzu; wyposażony zarówno w mikroskop optyczny jak i zaawansowane źródło MALDI; aparat o wielu funkcjonalnościach sterowany z jednego oprogramowania, umożliwia bezproblemowe nałożenie dwóch, komplementarnych obrazów wygenerowanych w mikroskopie optycznym i spektrometrze mas. Obrazowanie MS (iMS) jest obecnie najprężniej rozwijaną techniką, która pozwala na wskazanie dystrybucji badanych związków chemicznych w mikroobszarze tkanki biologicznej, ale ponadto potwierdzenie mas badanych związków z dużą dokładnością. Aparat może mieć szerokie zastosowanie m.in. w onkologii. Patrząc pod mikroskopem iMScope QT na preparat tkanki nowotworowej,  możliwe jest uzyskanie jakościowych ilościowych informacji o lekach przeciwnowotworowych, czy dotyczących np. stwardnienia rozsianego. iMScope QT umożliwia badanie leku i jego skuteczności. Co istotne, iMScope QT oraz HRMS tworzą zupełnie oddzielne moduły, co decyduje o ogromnej uniwersalności zastosowania bazowego aparatu, raz w kierunku LC-HRMS, drugi raz w kierunku obrazowania iMS.

 

Za co sędziowie docenili aparat Shimadzu?

Do zalet iMScope QT zaliczono: bardzo wysoką rozdzielczość przestrzenną, uniwersalność zastosowania (obrazowanie tkanek iMS, analiza strukturalna HRMS, analiza ilościowa LC-ESI-Q-TOF), unifikację oprogramowania sterującego kilkoma modułami oraz innowacyjność wykorzystania spektrometru Q-TOF.

Więcej informacji o nagrodzie na stronie the Analytical Scientist.