Prace badawcze ekspertów z Politechniki Łódzkiej

15.11.2022

Mikrobiologia to nie tylko nauka o chorobotwórczych indywiduach i patogenach. Zapraszamy do świata pożytecznych mikroorganizmów!

Poniższy film prezentuje zainteresowania oraz prace badawcze ekspertów i pasjonatów z Politechniki Łódzkiej. Wykorzystują oni mikroorganizmy do wytwarzania biopaliw, utylizacji odpadów przemysłowych, ale również do produkcji żywności funkcjonalnej.

Do części swoich badań wykorzystują nowoczesną aparaturę Shimadzu.