Secrets of Science magazine 03/2022

19.12.2022

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma branżowego Secrets of Science nr 03/2022.

Odnajdą w nim Państwo liczne artykuły na temat:

 • Wykorzystania chromatografii w badaniach metabolitów wtórnych sinic - artykuł przygotowany przez krakowskich naukowców
 • Przygotowania próbki do analizy dioksyn i PCB
 • Badań nad alternatywnymi źródłami energii z użyciem chromatografów gazowych Shimadzu
 • iMScope QT - spektrometria mas i mikroskopia w doskonałym połączeniu
 • Inertnego systemu Nexera XS inert usprawniającego analizę biofarmaceutyków
 • Opracowania zoptymalizowanej metody UHPLC dotyczącej degradacji urządzeń elektrycznych w cieczy izolacyjnej
 • Analizy zanieczyszczeń żywności metodą GCMS-TQ8050 NX Shimadzu
 • Wykorzystanie metod HPLC-MS i GC-MS w archeologii do ujawnienia starożytnych gatunków lipidów
 • Wysokorozdzielczego spektrometru mas LCMS-9050-QTOF
 • Najnowszego spektrofotometru FTIR - IRXross
 • 50-lecia produkcji analizatorów węgla organicznego TOC Shimadzu

Życzymy miłej lektury! – KLIK >>