Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

Skieruj moc spektrometru na zbieranie danych, a nie na stabilizację i przełączanie między trybami pomiarowymi.

08.10.2021

Wszystkie spektrometry mas z analizatorem typu potrójnego kwadrupola przechodzą powtarzane cykle: stabilizacji, zbierania danych i przełączania polaryzacji w celu pomiaru wielu związków chemicznych. Jednak podczas każdego cyklu czas poświęcony na stabilizację i zmianę polaryzacji nie przyczynia się do uzyskania potrzebnych danych. Dlatego firma Shimadzu opracowała nową technologię ultraszybkiej spektrometrii mas (UFMS). Umożliwia ona zminimalizowanie czasu stabilizacji i przełączania polaryzacji, a jednocześnie zapewnia wydłużenie czasu koniecznego do akwizycji danych. Gwarantuje to ponadprzeciętną jakość wyników i możliwość realizacji eksperymentów niedostępnych w innych spektrometrach.