Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

Webinarium „Trendy i rozwiązania dotyczące integralności danych w HPLC”

29.05.2021

W ostatnich latach mamy do czynienia z coraz większym zaniepokojeniem w związku z brakiem integralności danych, próbami fałszowania lub zastępowania danych z badań jakości produktów farmaceutycznych. Jednocześnie znaczenie zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych zostało na nowo dostrzeżone. W tym seminarium internetowym wyjaśniamy najnowsze wymagania organów regulacyjnych, które muszą zostać spełnione, a także przykłady listów ostrzegawczych i szczegółowo omawiamy środki niezbędne do spełnienia tych wymagań.