BEKOlut

BEKOlut® SPE

Firma BEKOlut GmbH produkuje i oferuje standardowe oraz personalizowane kolumienki do ekstrakcji w fazie stałej.

Zalety produktów:

  • BEKOlut® jest  jedynym na świecie dostawcą inertnych, plastikowych kolumienek SPE o wysokiej czystości, które są alternatywą dla szklanych kolumienek
  • Możliwość zarezerwowania wybranej partii produktu w przypadku dużych zamówień i opracowania indywidualnych sorbentów na spe-cjalne zamówienie klienta
  • Najlepsza jakość produktu w korzystnej cenie
  • Doskonała powtarzalność partii

 

Wybór fazy zgodnie z mechanizmem retencji:

 

Fazy specjalne SPE w zależności od zastosowania:

Jonowymienna SPE - Rozpuszczalne w wodzie, jonowe anality w wodnym roztworze próbki

Anality  Faza stacjonarna  Elucja
Na bazie krzemionki
Kationy słabych zasad,  leki podstawowe BEKOlut® SCX 
silnie kwasowy wymieniacz kationowy (na bazie krzemionki)
Preferowane są zasady organiczne (neutralizujące analit)
Małe, rozpuszczalne w wodzie, np. akrylamid występujący w żywności BEKOlut® Multimode Składniki powodujące zakłócenia (kwaśne, zasadowe i niepolarne) są zatrzymywane, podczas gdy analit przechodzi przez kolumnę do miejsca odbioru
Aniony słabych kwasów,  leki o charakterze kwaśnym BEKOlut® SAX 
silnie zasadowy wymieniacz anionowy (na bazie krzemionki)
Preferowane są kwasy organiczne (neutralizujące analit)
Aniony mocnych kwasów, kwasy sulfonowe BEKOlut® NH₂ i PSA: 
słabo zasadowe wymieniacze anionowe (na bazie krzemionki)
Preferowane są zasady organiczne (neutralizujące sorbent)
Na bazie polimeru
Kationy słabych zasad,  leki podstawowe BEKOlut® Leox® CX: 
silnie kwasowa żywica kationowymienna (na bazie polimeru)
Preferowane są zasady organiczne (neutralizujące analit)
Kationy mocnych zasad, silnie zasadowe anality BEKOlut® Leox® WCX: 
słabo kwasowa żywica kationowymienna (na bazie polimeru)
Preferowane są kwasy organiczne (neutralizujące sorbent)
Aniony słabych kwasów,  leki o charakterze kwaśnym BEKOlut® Leox® AX: 
silnie zasadowa żywica anionowymienna (na bazie polimeru)
Preferowane są kwasy organiczne (neutralizujące analit)
Aniony mocnych kwasów, kwasy sulfonowe BEKOlut® Leox® WAX: 
słabo zasadowa żywica anionowymienna (na bazie polimeru)
Z zawartością organicznego amo-niaku (neutralizujące sorbent)

 

SPE w fazie odwróconej (RP) - Polarne lub niepolarne anality w wodnym roztworze próbki

Anality  Faza stacjonarna  Elucja
Polarne, niepolarne i obojętne BEKOlut® Leox® i Leox® Plus Metanol, acetonitryl, z ewentual-nym dodatkiem kwasu lub zasady
Kwasowe, obojętne i zasadowe, głównie polarne BEKOlut® HLB Metanol, acetonitryl
Kwasowe, obojętne i zasadowe, głównie polarne BEKOlut® HLBXtra Metanol, acetonitryl z ewentualnym dodatkiem kwasu
Niepolarne, w szczególności WWA BEKOlut® SCL 
do SPE dla próbek z wody zawierających WWA
Acetonitryl, n-heksan
Związki od średnio polarnych do niepolarnych, obojętne BEKOlut® C8, C18, C18e, Cyano Metanol, acetonitryl, n-heksan

 

SPE w fazie normalnej - Polarne lub niepolarne anality w próbce organicznej

Anality  Faza stacjonarna  Elucja
Polarne, niepolarne i obojętne BEKOlut® SI
BEKOlut® Amino
BEKOlut® Cyano
BEKOlut® Florisil
BEKOlut® PSA
Metanol, acetonitryl, z ewentual-nym dodatkiem kwasu lub zasady
Niepolarne, np. WWA BEKOlut® SCL
Do SPE WWA z olejów roślinnych i tłuszczów
Metanol, acetonitryl
Wskaźnik węglowodorów ropopo-chodnych (Hydrocarbon Oil Index - HOI) Kolumny szklane BEKOlut® H53
Kolumny Na₂SO₄/Florisil zgodne z EN ISO 9377-2
Metanol, acetonitryl z ewentualnym dodatkiem kwasu
Związki od średnio polarnych do niepolarnych, obojętne Zestawy BEKOlut® QuEChERS Acetonitryl, n-heksan
Związki polarne, glikozydy, hormo-ny,  witaminy, barwniki lipofilowe BEKOlut® ALOX A
BEKOlut® ALOX B
BEKOlut® ALOX N
Metanol, acetonitryl, n-heksan