Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska
Biotage

EVOLUTE EXPRESS: Kolumienki SPE i płytki 96-dołkowe na bazie polimeru

 

Produkty do przygotowywania próbek EVOLUTE to zaawansowane, zwilżalne wodą sorbenty polimerowe do ekstrakcji związków z płynów biologicznych. Złoża zostały opracowane specjalnie do oznaczania analitów metodą LC-MS/MS i stanowią wysoce skuteczne rozwiązanie problemu trudnych, brudnych matryc oraz supresji jonów. Produkty EVOLUTE SPE pozwalają na uzyskanie czystych ekstraktów szerokiej gamy związków, przy skróconym czasie procesu.

 

Produkty do przygotowywania próbek EVOLUTE to zaawansowane, zwilżalne wodą sorbenty polimerowe do ekstrakcji związków z płynów biologicznych. Złoża zostały opracowane specjalnie do oznaczania analitów metodą LC-MS/MS i stanowią wysoce skuteczne rozwiązanie problemu trudnych, brudnych matryc oraz supresji jonów. Produkty EVOLUTE SPE pozwalają na uzyskanie czystych ekstraktów szerokiej gamy związków, przy skróconym czasie procesu.

 

  • Dostępne w formacie 96-dołkowych płytek, kolumienek oraz kolumienek SPE w trybie on-line.
  • Produkty EVOLUTE EXPRESS SPE dzięki szybkiej procedurze „Load-Wash-Elute” pozwalają na wyeliminowanie tradycyjnych etapów kondycjonowania i równoważenia, oszczędzając czas i zmniejszając koszty rozpuszczalnika.
  • Produkty EVOLUTE HYDRO SPE umożliwiają hydrolizę próbek moczu in-situ, wewnątrz kolumienki, eliminując dzięki temu etap przenoszenia próbek i poprawiając wydajność procesu.

 

EVOLUTE EXPRESS to innowacja w wysokowydajnej ekstrakcji w fazie stałej. Gama kolumienek SPE i 96-dołkowych płytek EVOLUTE EXPRESS łączy zalety polimerowych sorbentów EVOLUTE ze specjalistycznymi ligandami zwiększającymi wydajność i selektywność procesu przygotowania próbki.

1

2

 

Produkty EVOLUTE EXPRESS znacznie poprawiają charakterystykę przepływu próbki i eluentu oraz zwiększają wydajność procesu przygotowania próbki. Natężenia przepływu są szybkie i jednorodne, nawet przy nanoszeniu wodnych próbek płynów biologicznych bezpośrednio na suche złoże. Przy użyciu powyższej, uproszczonej procedury Load-Wash-Elute, czas przygotowania próbki można skrócić o ponad 1/3.

 

1

Wykres . Czas procesu przygotowania jednej próbki z użyciem kolumienki EVOLUTE® EXPRESS ABN 10mg/1ml oraz równoważnego produktu konkurencyjnego X, 10mg/1ml na systemie Biotage PRESSURE+. 

 

Sorbenty SPE na bazie polimeru EVOLUTE umożliwiają ekstrakcję analitów o charakterze neutralnym, kwaśnym i zasadowym z próbek biologicznych i innych matryc wodnych. Proces przygotowania próbki, sposób retencji i elucji jest całkowicie przewidywalny, a przesuszenie polimerowego złoża nie ma na niego wpływu. Sorbenty EVOLUTE mają wąską średnicę porów, dostosowaną do wyeliminowania koekstrakcji białek z próbek biologicznych. Usunięcie białek podczas przygotowywania próbki pozwala uniknąć przeniesienia do systemu analitycznego, zmniejszając efekty matrycy w analizach LC-MS/MS i unikając zanieczyszczenia kolumny analitycznej. Minimalizuje to potrzebę częstego płukania wstecznego i wymiany kolumn ochronnych. Nawet lepkie próbki mogą być nanoszone na produkty EVOLUTE EXPRESS bez potrzeby kondycjonowania lub równoważenia, dzięki procedurze „load-wash-elute”.

 

EVOLUTE EXPRESS ABN » dedykowane do jednoczesnej ekstrakcji związków o charaterze kwaśnym, zasadowym i neutralnym

 

EVOLUTE EXPRESS CX » do ekstrakcji związków zasadowych

 

EVOLUTE EXPRESS WCX » do ekstrakcji mocnych zasad

 

EVOLUTE EXPRESS AX » do ekstrakcji związków o charakterze kwaśnym

 

EVOLUTE EXPRESS WAX » do ekstrakcji mocnych kwasów

 

EVOLUTE HYDRO SPE » do oczyszczania próbek moczu

 

Kolumienki EVOLUTE EXPRESS są standardowo dostarczane w formacie tabless, czyli bez kołnierza u góry. Taka budowa kolumienki pozwala na zastosowanie nawet do 96 sztuk w formacie 1 ml na jednej płytce podstawowej, używanej w systemach automatycznych takch jak Biotage Extrahera, PRESSURE+ oraz w standardowych próżniowych systemach SPE. Jest to ekonomiczne, alternatywne rozwiązanie do tradycyjnych 96-dołkowych płytek.

 

1

2