Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska
Biotage

ISOLUTE QuEChERS

 

Produkty ISOLUTE QuECheRS umożliwiają oczyszczanie matryc owoców i warzyw przed analizami pozostałości pestycydów. Cechy charakterystyczne metody to: szybka (ang. Quick), prosta (ang. Easy),  tania (ang. Cheap), efektywna (ang. Effective), elastyczna (ang. Rugged) oraz bezpieczna (Safe), czyli QuEChERS. Technika została zaprojektowana tak, aby była prosta i wymagała minimalnej liczby kroków, ale nadal pozwalała na skuteczne oczyszczanie złożonych próbek.  

 

Technika QuEChERS obejmuje dwa etapy:

  1. Etap ekstrakcji i podziału za pomocą rozpuszczalnika organicznego i roztworu soli, a następnie.
  2. Dalsza ekstrakcja i czyszczenie za pomocą dyspersyjnej SPE.

 

Pierwszym etapem (po pobraniu materiału i homogenizacji) jest dodatek soli ekstrakcyjnych, które mają za zadanie wysolenie warstwy wodnej, pochodzącej z matrycy pierwotnej, co prowadzi do migracji pestycydów do fazy acetonitrylowej. Po rozdzieleniu faz, ekstrakt organiczny jest przenoszony do zamykanej probówki i oczyszczany z zastosowaniem dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej dSPE (ang. dispersive solid phase extraction). Tutaj zastosowanie znajdują sypkie sorbenty, co stanowi modyfikację tradycyjnej techniki SPE (kolumienki, dyski). 

 

1

 

Produkty ISOLUTE QuEChERS to:

  • Probówki do wstępnej ekstrakcji i podziału analitów z homogenizowanych próbek żywności.
  • Probówki z sorbentami do dyspersyjnej ekstrakcji z fazy stałej.
  • Odpowiednie zestawy soli i sorbentów - nie ma potrzeby ważenia poszczególnych substancji, co przekłada się na szybsze i bardziej wiarygodne wyniki.
  • Unikalny stojak do transportowania i przechowywania próbek.
  • Odporne na rozpuszczalniki papierowe etykiety ułatwiające bezproblemową identyfikację próbek.

Wszystkie produkty ISOLUTE QuEChERS są pakowane w specjalnych stojakach, co ułatwia ich użytkowanie w laboratorium, transportowanie i przechowywanie próbek.

 

Metodologie AOAC 2007.1 i EN15662

Produkty Biotage są zgodne z wytycznymi zawartymi w metodach AOAC 2007.1 i EN15662, w tym także do prób owoców i warzyw z wysoką zawartością wosków i pigmentów.

Ścisła kontrola jakości ISOLUTE QuEChERS podczas produkcji zapewnia stałą wydajność i odtwarzalność analiz w dobrze już zdefiniowanej metodologii.

15 ml fiolki do ekstrakcji i oczyszczania zawierają odpowiednią ilość sorbentu do przygotowania próbek zgodnie z zalecanymi metodami AOAC 1,2 i EN3. Umożliwiają również natychmiastowe wymieszanie próbek i przeniesienie ich do większych fiolek o pojemności 50 ml.

Wszystkie produkty QuEChERS są dostarczane w tekturowym stojaku dla łatwości użytkowania i zawierają pełne instrukcje zgodne z metodologią EN i AOAC.