Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

ISOLUTE SLE+Supported Liquid Extraction Products

ISOLUTE SLE+ Płytki i kolumienki (Supported Liquid Extraction)

Płytki i kolumienki ISOLUTE SLE+ zostały zaprojektowane do wspomaganej ekstrakcji ciecz-ciecz płynów biologicznych, w celu uzyskania czystych ekstraktów, wolnych od białek i fosfolipidów, z wysokim odzyskiem analitów. Metody są łatwe do opracowania, a automatyzacja procesu jest bardzo prosta.
POZNAJ PRODUKT