Bioanalizatory

MultiNA

W pełni zautomatyzowany system elektroforezy mikroczipowej do analizy DNA/RNA
POZNAJ PRODUKT

PPSQ-51A/53A system do sekwencjonowania białek/peptydów

W pełni kontrolowany przez komputer system do sekwencjonowania białek
POZNAJ PRODUKT

BioSpec-nano

Spektrofotometr dedykowany do badania stężenia i czystości próbek kwasów nukleinowych i białek.
POZNAJ PRODUKT

Bioinertny system HPLC

System (U)HPLC znajdujący szczególne zastosowanie w przypadku analizy związków biologicznie aktywnych.
POZNAJ PRODUKT

Perfinity iDP

Nowy układ do analizy białek.
POZNAJ PRODUKT