Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska
Shimadzu

iMScope TRIO obrazowanie i mikroskopia chemiczna

System analityczny nowego typu łączący w sobie możliwość obserwacji morfologii próbki za pomocą mikroskopu optycznego (w świetle widzialnym oraz z opcją fluorescencji) i analizę chemiczną, mikroskopia chemiczna, dzięki zastosowaniu wysokorozdzielczego spektrometru mas.

Mikroskop umożliwia obserwacje szczegółowych właściwości morfologicznych, podczas gdy spektrometr mas rejestruje obrazy ukazujące rozmieszczenie cząsteczek identyfikowanych związków. Nałożenie obrazów uzyskanych tymi dwiema różnymi metodami i analiza otrzymanych obrazów mas umożliwia zwiększenie szybkości i dokładności prowadzonych badań. Możliwe jest również połączenie z chromatografem cieczowym (opcjonalnie).

Metoda jonizacji: MALDI, LDI lub ESI (zamiana źródła z udziałem serwisu)

Rozmiar obszaru naświetlanego laserem: średnica 5 μm lub więcej, ustawiana w 11 krokach

Szybkość analizy: sześć pikseli na sekundę (zakres mas od 50 do 3000 lub do 5000
w trybie ESI)

Tryby obserwacji mikroskopowej: obserwacja w trybie odbiciowym/transmisyjnym oraz w trybie odbiciowym fluorescencyjnym