Biotage

Żywice ChemMatrix

Istotny postęp w syntezie peptydów na nośniku stałym. Unikalna żywica umożliwiająca przemysłowi farmaceutycznemu szybki rozwój i wprowadzanie na rynek nowych, złożonych leków peptydowych.

 

HMPB-ChemMatrix
Dla peptydów uwalnianych w formie kwasu karboksylowego zalecamy stosowanie HMPB-ChemMatrix,, ponieważ żywica ta zapewnia wysoką czystość surowych peptydów i wydajność odzysku na poziomie 90-95%. Wang-ChemMatrix zapewnia podobną czystość surowych peptydów, ale wydajność odzysku jest niższa (60-70%).

Rink Amide ChemMatrix
To jedna z najpopularniejszych żywic zarówno do ręcznej syntezy na nośniku stałym peptydów (SPPS), jak i do automatycznej syntezy SPPS, w warunkach mikrofalowych i niemikrofalowych.

Trityl-ChemMatrix
Żywica jest stosowany głównie w celu uzyskania zabezpieczonego peptydu, jak również ma bardzo niskie współczynniki rozszczepienia TFA (poniżej 1%). Żywica ta ma zatem takie same warunki rozszczepienia jak Cl-Trityl-polistyren. Należy zwrócić uwagę, że żywica Cl-Trityl-ChemMatrix nie jest oferowana ze względów na stabilność. Bardziej efektywne jest rozpoczęcie od żywicy Trityl-ChemMatrix, chlorowanie żywicy, a następnie dodanie wymaganego aminokwasu.

Wang ChemMatrix
To pierwsza żywica ChemMatrix opracowaną dla peptydów w postaci kwasu karboksylowego. Pozostaje ona do dnia dzisiejszego jednym z najbardziej popularnych żywic roboczych do syntezy peptydów w fazie stałej (SPPS) z C-końcową grupą karboksylową.

 

1