Crude2Pure

Crude2Pure

Pierwszy na świecie system preparatywny wykorzystujący przełomową technologię automatycznego oczyszczania
i jednoczesnego proszkowania (krystalizacji) związków chemicznych. Umożliwia on skuteczne wyeliminowanie wody oraz składników pochodzących z fazy ruchomej i zawartych we frakcjonowanej cieczy.
POZNAJ PRODUKT