Shimadzu

Bioinertny system (U)HPLC

Bioinertne systemy (U)HPLC wykorzystywane są w przypadku analizy związków biologicznie aktywnych, które mogą oddziaływać z metalowymi elementami znajdującymi się w klasycznych systemach (U)HPLC. Zjawisko to może mieć niekorzystny wpływ na prowadzone analizy poprzez pogorszenie czułości, poszerzenie sygnałów analitycznych lub pogorszenie rozdzielczości analizy.

Bioinertny system (U)HPLC Shimadzu oparty jest o chromatograf Nexera XS (1050 bar). Dzięki temu, że próbka nie wchodzi w kontakt z elementami metalowymi, system ten jest doskonały do analizy składników, które mogą ulegać zmianom aktywności w kontakcie z metalem. Oferuje on wyjątkową odporność na korozję powodowaną przez fazę ruchomą zawierającą jony halogenowe, takie jak np. chlorki, które są często wykorzystywane do analizy i frakcjonowania biopolimerów. Stosując szeroki wybór detektorów o wysokiej czułości, które są stosowane w typowych układach UHPLC możliwa jest analiza zanieczyszczeń śladowych. System ten może działać już od 4°C, co pozwala na analizę enzymów i substancji fizjologicznie czynnych, które mogłyby być dezaktywowane w wyższych temperaturach.