Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska
Shimadzu

IG-1000Plus

Analizator wielkości cząstek IG-1000Plus to urządzenie wykorzystujące nową technikę pomiaru wielkości cząstek nazywaną metodą indukowanej siatki dyfrakcyjnej (Induced Grating Method), dzięki której możliwa jest analiza cząstek o średnicy od 0,5 to 200 nm.

W odróżnieniu od analizatorów wielkości cząstek opierających swoje działanie na dynamicznym rozpraszaniu światła DLS nie ma on trudności z analizą cząstek o średnicy kilku nanometrów i mniejszej. Wynika to z zależności pomiędzy wielkością cząstki a ilością rozpraszanego światła. Na przykład, cząstka o wielkości 1 nm rozprasza światło około 1 000 000 razy gorzej niż podobna cząstka o średnicy 100 nm. Siatka ta tworzy się w wyniku umieszczenia dielektrycznych cząstek w niejednorodnym polu elektrycznym (zjawisko dielektroforezy). Kiedy wywierane oddziaływanie ustaje cząstki rozpraszają się, a siatka zaczyna znikać.

Grafika

IG-1000Plus mierzy zanik gęstości siatki dyfrakcyjnej utworzonej z badanych cząstek poprzez pomiar zmian w intensywności światła ulegającego dyfrakcji, a na tej podstawie określa współczynnik dyfuzji. Im mniejsze cząstki tym intensywniejsza dyfuzja i szybszy spadek intensywności ugiętego światła. W przeciwieństwie do światła rozproszonego, siła sygnału pochodzącego od światła ugiętego nie zależy od wielkości badanych cząstek.

Wykres

Dodatkową zaletą metody indukowanej siatki dyfrakcyjnej jest fakt, iż obecność niewielkiej ilości zanieczyszczeń w postaci dużych cząstek nie wpływa negatywnie na wyniki analizy, a filtrowanie próbek przestaje być koniecznością. Czas pomiaru to zaledwie 30 sekund, a wymagana objętość próbki to mniej niż 300 mikrolitrów. Szereg przeprowadzonych badań aplikacyjnych potwierdza bardzo wysoką powtarzalność uzyskiwanych wyników.

Grafika

W ustawieniu poprawnych parametrów pomiarowych takich jak czas pojedynczego pomiary, wartość przyłożonego napięcia oraz częstotliwość pomaga specjalne oprogramowanie WingIG, które ponadto umożliwia użytkownikowi dostęp do wyników ukazujących zmiany w intensywności załamanego światła i pozwala na ich export do pliku Excel. W przeciwieństwie do pomiarów wykonywanych na instrumentach wykorzystujących zjawisko rozpraszania światła nie musimy podawać współczynnika załamania światła.