Shimadzu

AA-7000F/7000G - spektrometr AAS

Dwuwiązkowe spektrofotometry absorpcji atomowej AA-7000 Shimadzu wyróżniają się elastyczną konfiguracją systemu, różnorodnością funkcji bezpieczeństwa oraz niewielkimi wymiarami, co umożliwia wydajną i wygodną pracę w każdym nowoczesnym laboratorium.

W połączeniu z intuicyjnym oprogramowaniem, oraz automatycznym podajnikiem próbek ASC-7000, seria AA-7000 stanowi doskonały wybór w przypadku zaawansowanych analiz zarówno za pomocą techniki płomieniowej jak i techniki w piecu grafitowym.

Dwuwiązkowa optyka 3D
Stosowany w serii AA-7000 nowoczesny układ optyczny 3D zapewnia maksymalną czułość wykrywania pierwiastków zarówno w atomizacji w płomieniu jak i w kuwecie grafitowej.

Optyka 3d

Limity detekcji dostosowane do międzynarodowych standardów.
Dzięki nowoczesnemu układowi optycznemu, oraz innowacyjnemu projektowi kuwety grafitowej obniżono limity graniczne detekcji (w porównaniu z poprzednimi modelami firmy Shimadzu). Na przykład wykrywalność Pb wynosi poniżej 0,05 ppb.

Korekcja tła

Metody korekcji tła:

  1. Metoda deuterowej korekcji tła BGC-D2 (185.0 - 430.0 nm)
  2. Metoda tzw. wysokiego oraz niskiego prądu - metoda SR (Self-Riversal) wykorzystująca technikę Smith-Hieftje) – korekcja tła zarówno w technice płomieniowej jaki i pieca grafitowego w cały zakresie BGC-SR (185.0 - 900.0 nm)

ikona

Elastyczna konfiguracja
Spektrometr AA-7000F może zostać rozbudowany o piec grafitowy do układu AA-7000 Dual posiadającego system palnika i kuwety grafitowej w jednej komorze spalania. Zmiana jest w pełni automatyczna poprzez jedno kliknięcie myszką. Rozwiązanie to umożliwia zarówno analizę próbek o wysokim stężeniu jak i analizę śladową. Takie rozwiązanie zajmuje znacznie mniej miejsca.

ikona

Możliwość doposażenia aparatu w:

  • generator wodorków – dla zwiększenia czułości i pozbycia się interferencji pierwiastków tworzących łatwo-lotne wodorki.
  • analizator rtęci

Jeden autosampler do techniki płomieniowej i grafitowej
Seria AA-7000 może zostać wyposażony w szybki autosampler służący do analiz techniką płomieniową i oraz pieca grafitowego. Zaoszczędza to znacznie miejsca na stole laboratoryjnym.

Funkcje bezpieczeństwa
Przyrządy serii AA-7000 są pierwszymi* na świecie spektrofotometrami wyposażonymi standardowo w czujnik drgań. Mają również wbudowany szeroki zakres mechanizmów bezpieczeństwa łącznie z czujnikami wycieku gazu.

* Badanie przeprowadzone przez firmę Shimadzu. Aktualne z listopada 2008.