Shimadzu

IRAffinity-1S - FTIR

Dzięki wykorzystaniu wysokoenergetycznego ceramicznego źródła światła, regulowanego temperaturą wysokoczułego detektora DLATGS, wysokowydajnego elementu optycznego oraz funkcji optymalizacji układu elektrycznego i optycznego, przyrząd IRAffinity-1S odznacza się stosunkiem sygnału do szumu co najmniej (30000:1, 1-minutowa akumulacja, długość fali rzędu 2100 cm-1, pełna amplituda), i maksymalną rozdzielczością 0,5 cm-1.

Uniwersalne oprogramowanie LabSolution IR i pomocnicze programy analityczne (program do analizy zanieczyszczeń i program badania zgodności z EP, CHP, JP, USP, ASTM) rozszerzają funkcjonalność i ułatwiają przetwarzanie oraz analizowanie danych.

Komfort konserwacji dzięki wbudowanemu auto-osuszaczowi 

Dzielniki wiązki stosowane w interferometrach przyrządów FTIR narażone są na wilgoć. W celu długoterminowego utrzymania stabilności interferometru konieczne jest zapewnienie ochrony dzielnika. Interferometr przyrządu IRAffinity-1S jest hermetyczny i został wyposażony w unikatowy auto-osuszacz wewnętrzny nie wymagający okresowej regeneracji. Wbudowana polimerowa membrana umożliwia elektrolityczne usuwanie wody z wnętrza komory interferometru, eliminuje konieczność kontroli i wymiany wkładów osuszających, co znacznie obniża koszty utrzymania aparatu.

wzor wzor

Pomocnicze programy analityczne
Dwa główne zastosowania analizy w podczerwieni to detekcja domieszek i testy identyfikacyjne. Firma Shimadzu opracowała pomocnicze programy analityczne by ułatwić pełne wykorzystanie funkcjonalności przyrządu IRAffinity-1S operatorom zarówno mało doświadczonym jak i tym zaawansowanym.

Program do analizy zanieczyszczeń
Program ten rozpoznaje substancje obce z wysokim stopniem dokładności dzięki wykorzystaniu algorytmów opracowanych przez firmę Shimadzu i biblioteki widm substancji uznawanych za niepożądane. Raporty z analiz generowane są automatycznie, dzięki czemu przeprowadzać je mogą nawet osoby o małym doświadczeniu w dziedzinie analizy w podczerwieni.
Program zawiera widma, setki wysoko wyizolowanych substancji nieorganicznych i organicznych wykrywanych często jako domieszki w polimerach i w żywności.

Program

Program PharmaReport
Oprócz dobierania parametrów i procedury testów dla wyrobów farmaceutycznych program ten służy do sprawdzania jakości dostaw i próbek oferowanych materiałów wejściowych i wyjściowych.