Shimadzu

Oprogramowanie WizAArd

WizAArd to pakiet oprogramowania dostarczany standardowo z każdym spektrometrem AA-7000 firmy Shimadzu. Szereg dostępnych funkcji oraz prostota w jaki zostały zaimplementowane sprawiają, że całość analizy na wszystkich etapach od doboru odpowiednich parametrów pomiarowych aż po końcowy raport może być łatwo kontrolowana nawet przez użytkowników, którzy nie pracują na co dzień ze spektrometrią AAS.

Kreator tworzenia metody sprawia, że już w kilka kliknięć po ego uruchomieniu możemy rozpocząć analizę. Wystarczy wybrać oznaczany pierwiastek, wprowadzić podstawowe parametry krzywej kalibracyjnej oraz monochromatora, a następnie uruchomić aparat i rozpocząć pomiar. Podgląd intensywności sygnału na żywo, przejrzysta tabela z wynikami, asystent czasu pracy poszczególnych lamp czy też intuicyjne wprowadzanie ustawień dla autosamplera to tyko niektóre z zalet WizAArd’a. 

Niezależnie od tego, czy do atomizacji użyjemy płomienia czy też kuwet grafitowych całość analizy przeprowadzimy z użyciem tego samego oprogramowania. Ponadto, nawet jeśli krzywa kalibracyjna zostanie utworzona po zmierzeniu próbki, można ją łatwo wykorzystać do obliczenia stężeń na podstawie danych z przeszłości. Pozwala to na bezpośrednie wykorzystanie pomiarów próbnych jako pomiarów rzeczywistych.

WizAArd pozwala również na kompleksowe zarządzanie użytkownikami czy przeglądanie logów, a także posiada wbudowany Audit Trail oraz podpis elektroniczny. Ponadto standardem jest moduł do walidacji aparatu. Te jak i wiele innych funkcji sprawiają, że oprogramowanie spełnia aktualne wymagania stawiane przez FDA 21 CFR Part 11.