Shimadzu

UF-Amino - system LC/MS do szybkiej analizy aminokwasów

Analiza ilościowa 38 aminokwasów w próbkach biologicznych w klasycznym podejściu zajmuje około 2 godziny, podczas gdy stacja UF-Amino umożliwia wykonanie tej samej analizy w ciągu zaledwie dziewięciu minut.

Technika opiera się na automatycznej derywatyzacji przedkolumnowej oraz detekcji w spektrometrze mas typu pojedynczy kwadrupol. Zapewnia to wyróżniającą się selektywność oraz czułość, ale również dużą powtarzalność nawet dla próbek ze skomplikowaną matrycą. Aparat wyposażony jest w dedykowane oprogramowanie o nazwie AmiNavi™, które bardzo ułatwia sterowaniem takimi procesami jak automatyczna derywatyzacja, nastrzyk nakładany celem przyspieszenia analiz, aż po proces obróbki i raportowania wyników.

Do alternatywnych metod analizy aminokwasów zaliczyć można:

  • Analiza aminokwasów bez derywatyzacji, bez odczynników par jonowych, z zastosowaniem tandemowej spektrometrii mas LC-MS/MS, np. LCMS-8050 Shimadzu
  • Analiza aminokwasów z automatyczną derywatyzacją przedkolumnową w układzie HPLC-FLD Np. Nexera-i Plus lub Nexera X2 Shimadzu z detektorem RF-20Axs
  • Analiza aminokwasów z derywatyzacją post-kolumnową np. Prominence Shimadzu
  • Analiza aminokwasów w układzie GC z zestawem EZ Faast, np. GC Nexis Shimadzu
  • Analiza aminokwasów w układzie GCMS z zestawem EZ Faast, np. GCMS-2020 Shimadzu