Shimadzu

iMScope Trio

iMScope TRIO to unikalny spektrometr wysokiej rozdzielczości. Określenie wysokiej rozdzielczości w tym konkretnym przypadku odnosi się zarówno do wysokiej rozdzielczości przestrzennej (ang. Spatial Resolution Imaging) dla obrazowanych molekuł w badanym preparacie mikroskopowym, jak również do wysokiej rozdzielczości samego spektrometru mas HRAM (ang. High Resolution Accurate Mass).

 

iMScope TRIO posiada unikalną budowę zaprezentowaną na poniższym zdjęciu. Wyposażony jest w mikroskop optyczny sprzężony ze spektrometrem mas. Spektrometr może być wyposażony albo w źródło AP-MALDI, albo (konieczna pomoc serwisu) źródło ESI (oraz połączenie z chromatografem cieczowym). Dzięki temu jest to potężne narzędzie badawcze mające zastosowanie zarówno w obrazowaniu chemicznym tkanek biologicznych, jak i w zaawansowanej analizie strukturalnej z opcją wielokrotnej fragmentacji.

 

1

 

iMScope TRIO może znaleźć zastosowanie w wielu obszarach nauki i praktyki, szczególnie w onkologii i szeroko pojętej medycynie, farmacji, farmakokinetyce, ale również w szeroko pojętej nauce o żywności.

 

z

 

W standardowym wyposażeniu iMScope TRIO znajduje się zaawansowane oprogramowanie pozwalające nie tylko na analizę strukturalną, analizę obrazów mikroskopowych, ale również zaawansowaną analizę statystyczną taką jak: PCA, ROI, HCA.

 

pr