Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

Cykl szkoleń Biotage

Termin:: 10.02.2021

 

Firma Biotage prezentuje 4-częściowy cykl szkoleń pod tytułem „Systematic Sample Preparation Method Development for LC-MS/MS Assays” (Regularne opracowywanie metod przygotowania próbek dla oznaczeń technikami LC-MS/MS). Kurs przeznaczony jest dla laboratoriów analizujących próbki kliniczne lub sądowe przy użyciu spektrometrii mas. Oferuje sprawdzone, uporządkowane podejście celem szybkiego i efektywnego opracowywania metod preparacji próbek. Uczestnik zdobywa wiedzę i narzędzia do opracowania metod przygotowania próbki w oparciu o typ próbki, rodzaj i właściwości związków przy jednoczesnym ograniczeniu ilości eksperymentów. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów aplikacyjnych firmy Biotage z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem.

 

Cykl składa się z 4 szkoleń w terminach:

Zestaw narzędzi do opracowywania metod : 

Środa, 10 lutego 2021, 19:30-20:30

Część pierwsza to zestaw narzędzi do opracowywania metod, w którym omówiono czynniki wpływające na wiarygodność analiz, zasady postępowania ze związkami cechującymi się zróżnicowaną chemią, opisano techniki i protokoły dotyczące przygotowania próbek oraz przybliżono trójstopniowy proces opracowany przez Biotage do regularnego opracowywania metod preparacji próbek.

 

Analiza krwi:

Środa, 17 lutego 2021,  19:30-21:00

Część druga przybliża uczestnikom sposoby rozwijania metod przygotowania próbek krwi. Przedstawione są przykłady projektowania eksperymentów w celu sprawdzenia i optymalizacji różnych technik przygotowania próbek przy minimalizacji liczby eksperymentów dla surowicy, osocza i krwi pełnej.

 

Analiza moczu:

Środa, 24 lutego 2021, 19:30-20:30

Część trzecia omawia przygotowanie próbek moczu, w tym kwestie dotyczące hydrolizy próbek moczu i eksperymenty związane z opracowywaniem metod dla oznaczeń moczu według klasy leku i panelu wieloklasowego, wieloskładnikowego.

 

Analiza matryc nietypowych:

Środa, 3 marca 2021, 19:30-20:30

Część czwarta omawia rozwijanie metod preparacji próbek dla matryc nietypowych takich jak:  tkanki, ślina i mleko kobiece.

 

Uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach wymaga oddzielnej rejestracji poprzez stronę:

https://hubs.li/H0FhSfV0