IV Akademia Chemii Analitycznej - uwaga zmiana daty!

Termin:: 4-7 października 2020
Miejsce:: Hotel Warszawianka, Jachranka koło Serocka

 

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się korona wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 i mając na względzie to, że zdrowie i bezpieczeństwo uczestników organizowanych przez nas szkoleń jest dla nas, organizatorów, najważniejsze chcielibyśmy Państwa poinformować, że podjęliśmy decyzję o zmianie terminu czwartej już edycji naszej Akademii Chemii Analitycznej. Nowy termin to 4-7 października 2020 r.. Zależy nam na tym, aby Akademia odbyła się w spokojnej atmosferze, pełnej pozytywnej energii oraz bez obaw uczestników o zdrowie i bezpieczeństwo.

 W zaistniałej sytuacji proponujemy osobom, które uiściły opłatę za uczestnictwo alternatywne rozwiązania, osoby, które zgłoszą chęć uczestniczenia w Akademii w nowym terminie, będą miały zapewnioną niezmienność ceny, zaś tym osobom, którym nowy wyznaczony termin nie będzie odpowiadał, wpłacona kwota zostanie zwrócona.

Gorąco zapraszamy na naszą Akademię w nowym terminie osoby już zarejestrowane, jak i te które jeszcze się nie zgłosiły. Ze względu na zaistniałą sytuację przedłużamy termin zgłoszeń do dnia 11 września 2020 roku, a termin wpłat do 17 września 2020 roku.

            Serdecznie pozdrawiamy i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Organizatorzy

 

 

 

Zaawansowane metody spektrofotometryczne i spektroskopowe: biochemia, farmacja, medycyna, źródła energii, środowisko i inżynieria materiałowa”.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Akademii Chemii Analitycznej.

 

Mamy ogromny zaszczyt przedstawić Państwu naszych Wykładowców:

Prof. dr hab. Ewa Bulska

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Prof. dr hab. Wojciech Macyk         

Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, prof. PW

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas

Dr hab. Anetta Zioła-Frankowska, prof. UAM

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Marcin Frankowski, prof. UAM

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska

Uniwersytet Warszawski

Dr inż. Ewa Waś

Instytut Ogrodnictwa w Puławach

Mgr Małgorzata Bartkiewicz

Uniwersytet Warszawski

Tematyka spotkania:

 • Podstawy teoretyczne oraz różnice pomiędzy technikami FTIR, UV-VIS.
 • Interpretacja widm FTIR, UV-VIS na podstawie przykładów.
 • Czynniki wpływające na wyniki analiz - wpływ tła, maskowanie, wybór linii analitycznej.
 • Podstawy teoretyczne i porównanie technik AA (metody płomieniowe i kuwety grafitowej) oraz ICP (OES i MS).
 • Technika rentgenowska EDX w analizie pierwiastków i tlenków oraz dyrektywy RoHS.
 • Badanie specjacji.
 • Konstrukcyjne rozwiązania zestawów ICP-MS i ICP-OES oraz ich wpływ na wyniki analiz.
 • Nowatorskie zastosowania spektrofotometrii i spektroskopii: techniki łączone i sprzężone.
 • Zastosowanie funkcjonalnej spektroskopii bliskiej podczerwieni fNIRS do badania aktywności mózgu: rozróżnienie stresu, depresji i choroby Alzheimera.
 • Analiza chemiczna powierzchni: spektroskopia rentgenowska fotoelektronów ESCA- XPS, ablacja laserowa LA.
 • Analiza chemiczna w inżynierii materiałowej.
 • Zajęcia praktyczne w grupach z wykorzystaniem aparatury FTIR, UV-VIS, EDX oraz z oprogramowaniem FTIR, UV-VIS, EDX i ICP.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do dnia 16 marca 2020 roku na adres e-mail:
akademia|shim-pol.pl| |akademia|shim-pol.pl lub faksem: 22/722-70-51

Potwierdzeniem udziału jest dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości 2200 zł netto + 23% VAT do dnia 16 marca 2020 roku na konto:

Bank PKO SA V Oddział ul. Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa, 70 1240 1066 1111 0000 0000 6161

"SHIM-POL A.M. Borzymowski" E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. j.,
ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko z dopiskiem „Akademia”.

Brak wpłaty do dnia 16 marca 2020 jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń rejestracja może zostać zamknięta przed 16.03.2020.

 

Transport

 • Transport z Dworca Centralnego w Warszawie do hotelu w niedzielę 19 kwietnia 2020 r.
 • Transport z hotelu do Dworca Centralnego w Warszawie w środę 22 kwietnia 2020 r.

 

Kontakt:
mgr inż. Aleksandra Bugalska
E-mail: akademia|shim-pol.pl| |akademia|shim-pol.pl
Tel.: +48 604 658 952, 48 22 20 60 932

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie

Dane uczestnika

-

Transport

Dane do faktury

-

Obowiązek Informacyjny, czyli realizacja prawa do bycia poinformowanym

Zgodnie z art. 13 RODO pragniemy poinformować Państwa, iż od dnia 25 maja 2018 roku, Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin.

Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6, ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora w wyniku obowiązującej strony umowy. Ponieważ „SHIM-POL” może przetwarzać dane osobowe swoich Użytkowników w celach określonych w punkcie powyżej, informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, podmiotom, którym „SHIM-POL” powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenia Administratora dokonują przetwarzania danych osobowych).

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów: dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Zgodnie z RODO informujemy o przy sługującym Państwu prawie do: żądania od „SHIM-POL” dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informuje się, iż w związku z realizacją celów określonych w powyżej, podanie danych osobowych może mieć charakter dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych z przesyłaniem informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług lub partnerów biznesowych współpracujących z „SHIM-POL”, drogą elektroniczną lub/i telefoniczną.

* - pola wymagane