Firma Shim-Pol od lat wspiera polską naukę oraz dydaktykę zwłaszcza w obszarze chemii i analityki.

15.10.2020

Firma Shim-Pol od lat wspiera polską naukę oraz dydaktykę zwłaszcza w obszarze chemii i analityki.

W ostatnim czasie wsparliśmy wydanie najważniejszych podręczników akademickich dla nauk przyrodniczych. Dzięki naszemu zaangażowaniu zostały wydane publikacje takie jak: „Spektrometria mas”, „Chromatografia jonowa”, „Chemia Medyczna”, „Szkodliwe substancje w żywności”, „Mikroskopia chemiczna i analityczne techniki wielowymiarowe oraz sprzężone”, „Chromatografia cieczowa”, „Chemia Fizyczna”, „Chemia Organiczna” oraz wiele innych.

Zachęcamy do zakupu poniższych publikacji z 10% rabatem klikając w wybrany link.

Po dodaniu pozycji do koszyka i zarejestrowaniu się na stronie należy, wpisać
kod rabatowy: SHIM-POL

Rabat ważny do: 15.11.2020 r.

 

 1

Autor opisuje podstawy i zastosowania praktyczne spektrometrii mas oraz technik sprzężonych, w których spektrometr mas współpracuje bezpośrednio z chromatografem gazowym lub cieczowym, w chemii organicznej, biochemii i innych dziedzinach nauki. Pokazuje rolę, jaką odgrywa ta metoda analityczna we współczesnej nauce i działalności gospodarczej, przede wszystkim w przemyśle farmaceutycznym.

Przejdź do strony


2

Chromatografia jest obecnie najpopularniejszą techniką rozdzielania mieszanin, a jedną z jej odmian stosowaną do analizy nieorganicznych i organicznych jonów i substancji jonogennych jest chromatografia jonowa. W książce opisano jej podstawy teoretyczne i zastosowania, a w szczególności:

  • Historię powstania i miejsce chromatografii jonowej wśród innych metod chromatograficznych.
  • Procesy fizyczne i chemiczne, stanowiące podstawy tej metody.
  • Zagadnienia dotyczące faz stacjonarnych i eluentów, supresorów oraz rodzajów detekcji.
  • Sposoby przygotowania próbek do analizy.
  • Zastosowania chromatografii jonowej do badania próbek stałych, ciekłych i gazowych.

Przejdź do strony


3

Tłumaczenie najnowszej wersji znanego w Polsce i na świecie podręcznika, powszechnie uważanego za wiodący w tej dziedzinie.
Książka podzielona jest na pięć części:

  • Część A zawiera pięć rozdziałów obejmujących strukturę i funkcję ważnych celów leków, takich jak receptory, enzymy, i kwasy nukleinowe
  • Część B obejmuje farmakodynamikę i farmakokinetykę.  
  • Część C obejmuje ogólne zasady i strategie w odkrywaniu i projektowaniu nowych leków oraz wprowadzaniu ich na rynek.
  • Część D omawia QSAR, syntezę kombinatoryczną oraz projektowanie wspomagane komputerowo.
  • Część E to wybór konkretnych tematów z chemii medycznej - środki przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe, cholinergiczne i antycholinesterazy, adrenergiczne, opioidowe środki przeciwbólowe, przeciwwrzodowe i sercowo-naczyniowe.

Przejdź do strony


1

Książka przedstawia aktualny stan wiedzy o składnikach surowców i produktów żywnościowych oraz dodatkach i zanieczyszczeniach, które w określonych warunkach mogą być szkodliwe dla zdrowia człowieka. Opisuje zawartość, mechanizmy działania oraz czynniki wpływające na stężenie niepożądanych substancji naturalnych a także obcych w surowcach i produktach żywnościowych oraz sposoby ich usuwania lub inaktywowania, warunki zapobiegające powstawaniu niekorzystnych dla zdrowia związków wskutek przechowywania i przetwarzania żywności, międzynarodowe regulacje prawne i systemy kontroli mające na celu zabezpieczenie zdrowotnej jakości żywności, a także ocenę realnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów stosujących racjonalne zasady odżywiania się.

Przejdź do strony


2

Książka poświęcona jest najnowszym technikom obrazowania chemicznego, czyli mikroskopii chemicznej, analitycznym technikom wielowymiarowym oraz technikom sprzężonym dla których aparatura jest obecnie dostępna na rynku analitycznym.
W książce przedstawione są w zwięzły sposób podstawy teoretyczne omawianych technik oraz sposób działania aparatury pomiarowej, a następnie przedstawione są możliwości zastosowań danej metody z podaniem konkretnych przykładów. Taki układ książki zapewnia szybkie zapoznanie się z możliwościami przedstawionych metod i wybranie metody pozwalającej na zweryfikowanie własnych hipotez badawczych, czy też zapewnienie wyboru odpowiedniej techniki do kontroli procesów produkcyjnych jak i analiz środowiskowych. 
Publikacja skierowana jest do personelu laboratoriów analitycznych, studentów i osób przygotowujących wykłady na wydziałach chemii, biologii, fizyki i wydziałach materiałowych jak i wszystkich osób pragnących zapoznać się z najnowszymi technikami analitycznymi.

Przejdź do strony


1

Chemia fizyczna to nowoczesny, stale uaktualniany podręcznik, od lat cieszący się niezwykłą popularnością na całym świecie. Tradycyjnie autorzy wskazują na „służebną” rolę oraz interdyscyplinarny charakter chemii fizycznej, która umożliwia zrozumienie i opisanie zjawisk chemicznych, przy czym jak zwykle uwzględniają nowe metody i odkrycia w dziedzinie chemii i fizyki. Dziesiąte wydanie oryginału dopracowano tak, aby jeszcze bardziej odpowiadało potrzebom zarówno studentów, jak i wykładowców.

Przejdź do strony