AFFINIMIP

Kolumienki SPE na bazie polimerów z nadrukiem cząsteczkowym (MIP)

Kolumienki AFFINIMIP® oparte są na polimerach z nadrukiem cząsteczkowym (MIP, ang. molecularly imprinted polymers). MIP-y to sorbenty posiadające wnęki wiążące, komplementarne pod względem wielkości i kształtu do cząsteczki-wzorca. Po usunięciu wzorca powstają specyficzne miejsca wiązania, które są w stanie sorbować i desorbować wielokrotnie cząsteczki o takiej samej lub podobnej budowie co wzorzec.

Katalog kolumienek AFFINIMIP® SPE  do pobrania

Katalog

Dzięki bardzo selektywnym oddziaływaniom sorbentu z określoną cząsteczką docelową kolumienki AFFINIMIP® pozwalają na usunięcie wszystkich substancji zakłócających, a tym samym zminimalizowanie efektu matrycy. Ich zastosowanie prowadzi również do uzyskania niższych granic wykrywalności oraz szybszego i selektywnego wykrycia docelowego analitu ze złożonych matryc.

                        5 

Proces syntezy sorbentu MIP

Zalety produktów:

  • Selektywna ekstrakcja analitów > niższe granice wykrywalności.
  • Kolumienki stabilne w szerokim zakresie pH oraz w temperaturze pokojowej.
  • Zmniejszenie wpływu matrycy w analizach prowadzonych techniką LC-MS(/MS).
  • Gotowa procedura ekstrakcji do każdej kolumienki AFFINIMIP®.
  • Kolumienki MIP cechuje większa pojemność sorpcyjna w porównaniu do kolumienek powinowactwa immunologicznego (IAC, ang. immunoaffinity columns).

MIP-y znalazły zastosowanie w ekstrakcji m.in. PAH-ów z oliwy z oliwek (AFFINIMIP® PAH), patuliny z soków jabłkowych i cydrów (AFFINIMIP® Patulin), mykotoksyn z paszy (AFFINIMIP® Multimyco), kannabinoidów z moczu i próbek biologicznych (AFFINIMIP® Cannabis), fenoli z wina/piwa oraz kosmetyków (AFFINIMIP® Phenolics), glifosatu, AMP-y, glufosynatu z paszy (AFFINIMIP® Glyphosate) i wielu innych analitów.

Porównanie – kolumienek AFFINIMIP vs IAC artykuł do pobrania: 

2