Shimadzu

Advanced Nexera-i

Advanced Nexera-i jest UHPLC bliźniaczym do modelu Advanced Prominence-i. Oba modele różnią się zakresem maksymalnych ciśnień roboczych, który dla Advanced Nexera-i wynosi 700 bar, wielkością mieszalnika gradientu oraz średnicą kapilar. Funkcjonalność głównych komponentów obu systemów jest identyczna. Chromatograf Advanced Nexera-i znalazł uznanie na wielu wystawach i konkursach, został nagrodzony miedzy innymi Good Design Award.

 

 

Chromatografy cieczowe z Serii Advanced posiadają doskonale zoptymalizowaną objętość martwą układu, którą można dostosowywać do wymagań danej analizy, stosując różne mieszalniki gradientu o objętościach 40, 100 lub 300 µl. Wbudowany 5-ciokanałowy degazer próżniowy charakteryzuje się najmniejszą na rynku objętością kanału wewnętrznego, dzięki czemu wymiana eluentów jest szybka i efektywna. 4-składnikowy zawór gradientowy można rozbudować o dodatkowy selektor faz ruchomych, znacznie zwiększając elastyczność systemu. Automatyczny podajnik z funkcją wstępnej obróbki prób jest wyposażony w dwie niezależne szuflady, z których każda zapewnia otwarty, bezpośredni dostęp do prób i mieści po dwie tacki na 54 próby po 2 ml każda (łączna pojemność autosamplera to 216 fiolek 2 ml lub 4 płytki MTP/DWP). Autosampler umożliwia obróbkę wstępną prób, taką jak:

  • automatyczne rozcieńczanie,
  • automatyczna derywatyzacja przedkolumnowa,
  • automatyczny dodatek wzorca wewnętrznego,
  • funkcja nastrzyku „kanapkowego”, która gwarantuje poprawę kształtu pików.

Użytkownik ma możliwość włączenia podświetlenia wewnątrz komory prób. Opcjonalnie dostępna jest kamera śledząca i rejestrująca ruch igły oraz monitorująca stan portu nastrzykowego w automatycznym podajniku. Chromatografy z Serii Advanced posiadają wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy, z poziomu którego możliwe jest sterowanie całym systemem. Pojemny termostat umożliwia podłączenie do 3 kolumn po 30 cm lub do 6 kolumn po 10 cm. Za pomocą opcjonalnego zaworu możemy z poziomu oprogramowania automatycznie zmieniać kolumny, które mogą być termostatowane w zakresie -12°C poniżej temperatury toczenia aż do 90°C.