Nexera UFPLC

Nexera UFPLC - Ultra Fast Preparative Liquid Chromatography

Chromatograf cieczowy służący do preparatywnego oczyszczania, ale również zatężania frakcji, często będących zanieczyszczeniami lub metabolitami określonego produktu.
POZNAJ PRODUKT