Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

UFPLC Prominence

UFPLC

Chromatograf cieczowy służący do preparatywnego oczyszczania, ale również zatężania frakcji, często będących zanieczyszczeniami lub metabolitami określonego produktu.
POZNAJ PRODUKT