Chromatograf jonowy

HIC-ESP to najnowszej generacji chromatograf jonowy, który oparty jest o inertne HPLC z serii LC-40 oraz został wyposażony w zaawansowany supresor anionowy ICDS-40A. Supresor ten jest w sposób ciągły regenerowany z wykorzystaniem zjawiska elektrodializy, tak więc do jego regeneracji nie są potrzebne żadne dodatkowe odczynniki, jak na przykład roztwór regenerujący.

Niska objętość wewnętrzna supresor zapobiega dyspersji pików, dzięki czemu uzyskano ponadprzeciętną czułość i powtarzalność, ponadto obniżono poziom tła i szumu, tak istotnych parametrów wymaganych podczas prowadzenia rutynowych analiz. Zastosowanie wąskiego termostatu kolumn przełożyło się na stworzenie najwęższego dostępnego aparatu do chromatografii jonowej. Wszystkie te zalety gwarantują, że chromatograf jonowy HIC-ESP zyska popularność u wielu użytkowników i będzie przez nich wykorzystywany do analiz środowiskowych, analiz wód pitnych, badania żywności. Dzięki temu, że HIC-ESP można wyposażyć w sterowniki do oprogramowania Empower* może on znaleźć szerokie zastosowanie w farmacji. Niemniej, standardowe oprogramowanie LabSolutions używane do sterowania chromatografem spełnia najnowsze wymagania farmaceutyczne zawarte w 21 CFR część 11.

new

Nowy chromatograf jonowy HIC-ESP Shimadzu.

 

s

Schemat przepływowy HIC-ESP.

 

 

bu

Budowa i zasada działania supresora ICDS-40A.

 

p

Porównanie supresora ICDS-40A z konkurencyjnymi rozwiązaniami.

 

 

st

Stabilność odpowiedzi detektora konduktometrycznego uzyskana dzięki supresorowi ICDS-40A.