Pakiety gotowych metod LC-MS/MS

Przewodnik po pakietach gotowych metod LCMS

Rozwój wysokosprawnych instrumentów analitycznych w ostatnim czasie przyczynił się do wykwitu innowacji w wielu branżach. To fakt. Jednocześnie daje się zauważyć, że cele i warunki analityczne są coraz bardziej złożone, zaś dostęp do wyspecjalizowanej kadry ograniczony. Stąd pojawia się coraz szersza gama „pakietów gotowych metod” od Shimadzu.
POZNAJ PRODUKT

Biblioteka toksykologiczna dla spektrometrów wysokorozdzielczych LCMS-9030 i LCMS-9050

Nowa biblioteka toksykologiczna dedykowana dla wysokorozdzielczych spektrometrów HRAM Shimadzu obejmuje widma MS/MS dla ponad 900 substancji chemicznych.
POZNAJ PRODUKT

Baza dokładnych mas (Exact Mass Database) dla metabolitów endogennych

Pakiet gotowych metod i rozwiązań dla metabolomiki

Ta baza danych zawiera wiele gotowych do użycia metod kompleksowej analizy metabolitów o różnych właściwościach. W zestawie zawarto również przykłady obróbki wstępnej dla różnych metabolitów i próbek. Użytkownik może rozpocząć analizę metabolomiczną bez czasochłonnej oceny i opracowania warunków LC lub MS.
POZNAJ PRODUKT

Biblioteka widm MS glikosfingolipidów, LCMS-IT-TOF, MS3

Biblioteka składa się z widm MS uzyskanych z próbek biologicznych. Jest zbiorem widm MS, MS2 i MS3 z dokładnymi masami (accurate mass) m/z, zarówno prekursora jak i jonów fragmentacyjnych.
POZNAJ PRODUKT

DPiMS™-8060 Pakiet metod do szybkiej przesiewowej analizy toksykologicznej z zastosowaniem źródła jonów PESI

DPiMS (Direct Probe ionization MS) to technika szybkiej analizy przesiewowej z zastosowaniem źródła jonów PESI (Probe ESI). W Shimadzu źródła PESI oraz ESI są źródłami typu Plug-In, co oznacza możliwość ich bardzo szybkiej i samodzielnej wymiany.
POZNAJ PRODUKT

Rapid Toxicology Screening System

Biblioteka toksykologiczna LC-MS/MS zawierająca 235 najczęściej oznaczanych substancji z grupy leków, narkotyków, psychotropów i in.
POZNAJ PRODUKT

Toksykologiczna i sądowa baza danych LC-MS/MS

Pakiet zawierający zoptymalizowane metody MRM oraz bibliotekę widm fragmentacyjnych dla ponad 2 200 związków z obszaru toksykologii i medycyny sądowej. Baza uwzględnia wiele leków, narkotyków, toksyn naturalnych, pestycydów i in.
POZNAJ PRODUKT

Pakiet gotowych metod MRM do analizy leków weterynaryjnych

Pakiet zawierający zoptymalizowane metody MRM dla ponad 200 leków weterynaryjnych.
POZNAJ PRODUKT

Pakiet gotowych metod MRM do analizy metabolitów pierwotnych

Pakiet zawierający protokół przygotowania próbek, zoptymalizowane metody po stronie
zarówno chromatografu, jak również spektrometru mas, to jest optymalne ustawienia źródła,
celi kolizyjnej, analizatorów mas, zoptymalizowane przejścia MRM.
POZNAJ PRODUKT

Pakiet metod MRM do analizy przekaźników lipidowych

Przekaźniki lipidowe (bioaktywne lipidy) pełnią istotną rolę fizjologiczną w organizmie człowieka.
Wiązane są m.in. z badaniami nad takimi zagadnieniami jak cukrzyca czy alergie. Pakiet umożliwia prowadzenie wieloskładnikowych, selektywnych analiz dla ponad 200 bioaktywnych lipidów.

POZNAJ PRODUKT

Pakiet gotowych metod MRM do analizy pestycydów na polach golfowych

Pakiet gotowych metod MRM do analizy pestycydów najczęściej stosowanych na polach golfowych. Metoda umożliwia szybką i jednoczesną analizę wszystkich 44 pestycydów.
POZNAJ PRODUKT

Pakiet gotowych metod dla enzymów metabolicznych w drożdżach

Ten produkt zawiera bazę składającą się z 3584 zoptymalizowanych przejść MRM, w tym dla stabilnych znaczników izotopowych.
POZNAJ PRODUKT

Biblioteka LCMS-MRM do profilowania fosfolipidów

Biblioteka MRM jest nakierowana na fosfolipidy w zakresie od C14 do C22 o różnym stopniu nienasycenia co daje w sumie 867 przejść MRM.
POZNAJ PRODUKT

Pakiet gotowych metod do analizy kwasów żółciowych

Ten pakiet gotowych metod jest kompletnym rozwiązaniem do analizy ilościowej 28 głównych pierwotnych i wtórnych kwasów żółciowych, a także ich koniugatów.
POZNAJ PRODUKT

Pakiet gotowych metod do analizy aminokwasów D/L

Przy konwencjonalnej analizie aminokwasów chiralnych konieczne jest przeprowadzenie derywatyzacji lub zastosowanie bardzo długich czasów analizy. Dzięki temu pakietowi metod derywatyzacja nie jest konieczna, zaś analizę o wysokiej czułości można przeprowadzić w krótkim czasie, co przyczynia się do zwiększenia wydajności laboratorium zajmującego się analizą chiralną.
POZNAJ PRODUKT

Pakiet gotowych metod do analizy mykotoksyn

Pakiet gotowych metod do jednoczesnej analizy ponad 40 mykotoksyn zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE, USA, Chinach i Japonii.
POZNAJ PRODUKT

Pakiet gotowych metod do analizy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych

Ten pakiet umożliwia zminimalizowanie nakładów i czasu opracowania metody, zapewniając zoptymalizowane przejścia MRM dla krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (C2 do C5), które zostały upochodnione przy użyciu
3 -nitrofenylohydrazyny (3-NPH).
POZNAJ PRODUKT

Pakiet gotowych metod i biblioteka MRM dla triglicerydów

Nowa biblioteka MRM jest ukierunkowana na kwasy tłuszczowe o długości łańcucha węglowego od C14 do C22 i od 0 do 6 miejsc nienasycenia w celu profilowania triglicerydów (TG) w osoczu. Biblioteka ta zapewnia 195 przejść MRM, które umożliwiają monitorowanie 47 różnych triglicerydów.
POZNAJ PRODUKT

Pakiet metod do profilowania hodowli komórkowych

Ta platforma analizy podłoży hodowlanych umożliwia jednoczesną analizę do 95 składników obejmujących w jednej metodzie: aminokwasy, witaminy, antybiotyki, cukry, czy kwasy nukleinowe i wzorce wewnętrzne..
POZNAJ PRODUKT

Preparatyka próbek do LC-MS/MS dwudziestego pierwszego wieku

Oferujemy cztery typy zupełnie nowych i unikalnych technik przygotowania próbek pod kątem techniki LC-MS/MS. Są to:
- Zestaw nSMOL Antibody BA (proteomika, przeciwciała monoklonalne)
- Zestaw QuEChERS mikroobjętości (medycyna sądowa/toksykologia)
- Karty Noviplex™ do przygotowania próbek krwi (nowej generacji DBS)
- MSW2™ (pobór krwi i szybkie przygotowanie próbki do nastrzyku)
POZNAJ PRODUKT