Shimadzu

Preparatyka próbek do LC-MS/MS dwudziestego pierwszego wieku

Oferujemy cztery typy zupełnie nowych i unikalnych technik przygotowania próbek pod kątem techniki LC-MS/MS. Są to:

  • Zestaw nSMOL Antibody BA  (proteomika, przeciwciała monoklonalne)
  • Zestaw QuEChERS mikroobjętości (medycyna sądowa/toksykologia)
  • Karty Noviplex™ do przygotowania próbek krwi (nowej generacji DBS)
  • MSW2™ (pobór krwi i szybkie przygotowanie próbki do nastrzyku)

 

Zeskanuj kod QR, aby otrzymać szczegółowy przebieg postępowania przy obróbce wstępnej z udziałem zestawu QuEChERS mikroobjętości. 

qr