Shimadzu

SSM-5000A Przystawka do spalania próbek stałych

Połączenie TOC-L z przystawką SSM-5000A umożliwia analizę gleb, ścieków, osadów i innych próbek stałych.

Zakres analizy do 1 g próbki o zawartości węgla do 30 mg pozwala zredukować błędy ważenia lub błędy spowodowane nierównomiernym rozkładem węgla w próbce.

Dodatkowo zgodnie z przepisami GMP (dobrej praktyki laboratoryjnej) urządzenie może być wykorzystywane do oznaczania pozostałości do celów walidacji procesu oczyszczania według metody przygotowania rozmazów i bezpośredniego spalania w analizie węgla. Przystawka może rownież wspołpracować z analizatorami TOC-V.

Temperatura spalania (dwa osobne piece):

  • do oznaczania węgla ogólnego i organicznego (900°C),
  • do oznaczania węgla nieorganicznego (200°C).

Zakres pomiaru:

  • TC: 0,1-30 mg C (1 do 20μg węgla dla wysokoczułych pomiarów)
  • IC: 0,1-20 mg C

Masa próbki: maks. 1 g

Czas pomiaru: 5-6 min.