AFFINIMIP®

Kolumienki AFFINIMIP® oparte są na polimerach z nadrukiem cząsteczkowym (MIP, ang. molecularly imprinted polymers). MIP-y to sorbenty posiadające wnęki wiążące, komplementarne pod względem wielkości i kształtu do cząsteczki-wzorca. Po usunięciu wzorca powstają specyficzne miejsca wiązania, które są w stanie sorbować i desorbować wielokrotnie cząsteczki o takiej samej lub podobnej budowie co wzorzec.

Kolumienki SPE na bazie polimerów z nadrukiem cząsteczkowym (MIP)

Kolumienki AFFINIMIP® oparte są na polimerach z nadrukiem cząsteczkowym (MIP, ang. molecularly imprinted polymers). MIP-y to sorbenty posiadające wnęki wiążące, komplementarne pod względem wielkości i kształtu do cząsteczki-wzorca. Po usunięciu wzorca powstają specyficzne miejsca wiązania, które są w stanie sorbować i desorbować wielokrotnie cząsteczki o takiej samej lub podobnej budowie co wzorzec.
POZNAJ PRODUKT

AFFINIMIP® SPE do analizy mykotoksyn

Mykotoksyny to wtórne metabolity grzybowe powszechnie występujące w żywności, które stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Firma AFFINISEP wykorzystuje technologie MIP do tworzenia selektywych kolumienek SPE, które w skuteczny sposób ekstrahują mykotoksyny ze zożonych matryc.
POZNAJ PRODUKT

AFFINIMIP® SPE Beta-Agonists

Beta-agoniści AFFINIMIP® SPE to selektywne kolumienki SPE, które oczyszczają i zatężają związki beta-agonistów (m.in. salbutamol, zilpaterol, ractopamina, klenbuterol) przed analizą metodą LC-MS(/MS).
POZNAJ PRODUKT

AFFINIMIP® SPE PAHs

AFFINIMIP® SPE PAH to kolumienki, które selektywnie oczyszczają i zatężają węglowodory poliaromatyczne, takie jak benzo[a]piren, benzo[b]fluoranten, chryzen i benzo[a]antracen z tłustych produktów spożywczych (olej) przed analizą metodą HPLC.
POZNAJ PRODUKT

AFFINIMIP® SPE Aminoglycosides

Kolumienki AFFINIMIP® SPE Aminoglycosides dzięki selektywnym oddziaływaniom sorbentu z aminoglikozydami oczyszczają i zatężają próbki przed analizą LC-MS(/MS). Firma Affinisep testowała skuteczność kolumienek na takich matrycach jak: mleko, kurczak, wołowina, miód, biała czekolada.
POZNAJ PRODUKT

AFFINIMIP® SPE Bisphenols

AFFINIMIP® SPE Bisphenols to selektywne sorbenty MIP ukierunkowane na ekstrakcję BPA oraz jego analogów. Pozwalają one na skuteczne usunięcie wszystkich substancji zakłócających z trudnych matryc (m.in. żywności)
POZNAJ PRODUKT