Shimadzu

TD-30/TD-30R Przystawki do termicznej desorpcji

Rewolucyjny system desorpcji termicznej zapewnia doskonałą zdolność przetwarzania i niezawodność.

Termodesorpcja to popularna technika wprowadzania próbki używana do analiz śladowych zanieczyszczeń powietrza lub związków lotnych emitowanych z różnego rodzaju materiałów. W nowych modelach TD-30/TD-30R dzięki wyeliminowaniu zimnych miejsc w linii analitycznej możliwe zostało zminimalizowanie efektu przeniesienia. Podajnik do termicznej desorpcji może pomieścić do 60 (TD-30) lub 120 (TD-30R) próbek, co czyni go wiodącym w klasie. Ponadto model TD-30R wyposażony jest dodatkowo w system kondycjonowania rurek oraz pneumatykę pozwalającą na odzysk próbki na rurkę dzięki szybkiemu systemowi chłodzenia od 250 do 50 stopni w czasie poniżej 3 minut. Ponadto możliwy jest również dodatek wzorca wewnętrznego oraz dodawanie próbek w trakcie analiz.