Spektrofotometria i spektroskopia

Firma Shimadzu od ponad 60 lat jest producentem sprzętu spektrofotometrycznego i spektroskopowego służącego zarówno do analizy związków chemicznych jak i analizy pierwiastkowej. W każdej kategorii metodycznej, czy to UV-VIS, czy FTIR, czy RF, czy ICP, czy AAS można wybrać proste przyrządy do badań rutynowych w laboratoriach komercyjnych jak też przyrządy o zaawansowanej konstrukcji do badań naukowych. Znana niezawodność sprzętu Shimadzu oraz bogate i łatwe w użyciu oprogramowanie uczyniło markę Shimadzu jedną z najpopularniejszych na rynku analitycznym.

UV-1900i

Spektrofotometr UV-1900i to niezwykle nowoczesny, uniwersalny i co najważniejsze niedrogi spektrofotometr, który znajdzie swoje zastosowanie zarówno w analizach rutynowych, jak i laboratoriach naukowych.

Szereg dostępnych akcesoriów takich jak autosamplery mogące pomieścić nawet 360 próbek, automatyczne zmieniacze kuwet, automatyczne kuwety przepływowe, przystawki odbiciowe, uchwyty termostatowane z wbudowanym ogniwem Peltiera oraz uchwyty do kuwet o niestandardowej długości drogi optycznej pozwalają na wykorzystanie tego aparatu w niezliczonych aplikacjach.
POZNAJ PRODUKT

UV-1280

Spektrofotometr UV-1280 to niezwykle prosty w obsłudze i niezawodny, jednowiązkowy spektrofotometr UV-Vis, dedykowany do rutynowych analiz w laboratoriach kontroli jakości oraz laboratoriach biologicznych. Jakość wykonania sprawia, iż aparat ten nawet przy codziennym użytkowaniu nie wymaga praktycznie żadnych czynności serwisowych przez wiele lat.
POZNAJ PRODUKT

UV-2600i/2700i

Spektrofotometry UV-2600i oraz UV-2700i to kompaktowe spektrofotometry o parametrach umożliwiających wykorzystanie ich nawet w zaawansowanych laboratoriach badawczych. Dzięki szerokim możliwościom rozbudowy zarówno analiza próbek stałych jak i próbek ciekłych o bardzo wysokim stężeniu staje się niezwykle prosta, a nowoczesny wygląd stanowi tylko uzupełnienie doskonałych osiągów.
POZNAJ PRODUKT

UV-3600i Plus

Spektrofotometr UV-VIS-NIR UV-3600i Plus jest wspaniałym wynikiem wielu lat pracy i doświadczenia inżynierów SHIAMDZU w budowie aparatury analitycznej. Jest to sprzęt niezwykle zaawansowany o najwyższych parametrach oraz możliwościach pozwalających na pomiary Spektroskopowe przez duże S.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie LabSolutions UV-VIS

Najnowsze oprogramowanie sterujące spektrofotometrami UV-Vis oraz UV-Vis-NIR firmy SHIMADZU. Kolorowa, przejrzysta grafika, duże ikony oraz łatwy do zrozumienia ekran ustawień nawiązują funkcjonalnie i stylistycznie do pozostałych pakietów LabSolutions.
POZNAJ PRODUKT

Mikroskop podczerwieni i Ramana AIRsight

Jedyny na świecie mikroskop zdolny do wykonywania analiz zarówno FTIR, jak i Ramana. AIRsight łączy obie te techniki analityczne w jednym instrumencie. Jest to jedyny mikroskop zdolny do rejestracji widm w podczerwieni i widm Ramana tej samej próbki w dokładnie tym samym punkcie lub obszarze, w dodatku bez konieczności wielokrotnego montażu próbki.
POZNAJ PRODUKT

IRXross - spektrofotometr FTIR

Najnowszy spektrofotometr FTIR, który w codziennej pracy zapewnia uzyskanie widm z bardzo wysokim stosunkiem sygnału do szumu wynoszącym powyżej 55 000:1.
POZNAJ PRODUKT

IRTracer-100 – pomiary FTIR i rozwoj aplikacji R&D

Firma Shimadzu jako pierwsza wprowadziła zaawansowane dynamiczne zestrajanie (ang. advanced dynamic alignment) jako standardową funkcję spektrofotometru FTIR.
POZNAJ PRODUKT

IRAffinity-1S - FTIR

Dzięki wykorzystaniu wysokoenergetycznego ceramicznego źródła światła, regulowanego temperaturą wysokoczułego detektora DLATGS, wysokowydajnego elementu optycznego oraz funkcji optymalizacji układu elektrycznego i optycznego, przyrząd IRAffinity-1S odznacza się stosunkiem sygnału do szumu co najmniej (30000:1, 1-minutowa akumulacja, długość fali rzędu 2100 cm-1, pełna amplituda), i maksymalną rozdzielczością 0,5 cm-1.
POZNAJ PRODUKT

Seria IRSpirit - spektrofotometr FTIR

W obudowie o wymiarach 390(W) × 250(D) × 210(H) mm umieszczony został szczelny, osuszany interferometr Michaelsona z funkcją dynamicznego justowania, dzielnik wiązki z KBr pokrytego germanem, ceramiczne źródło promieniowania oraz detektory DLATGS lub LiTaO3.
POZNAJ PRODUKT

Mikroskop podczerwieni AIM-9000

Mikroskop podczerwieni AIM-9000 to nowoczesny i wysoce zautomatyzowany system do zastosowań w wielu dziedzinach - analizie powierzchni, analizie zanieczyszczeń i mikroanalizie. Można go opcjonalnie wyposażyć w kamerę szerokokątną o powiększeniu 330x. Dołączone oprogramowanie AIMsolution ma wbudowaną procedurę automatycznego rozpoznawania zanieczyszczeń i wyboru miejsca analizy przy wykorzystaniu specjalnego algorytmu opatentowanego przez firmę Shimadzu.
POZNAJ PRODUKT

Przystawka do szybkich pomiarów próbek ciekłych Pearl

Pearl™ to bardzo sprytne rozwiązanie dedykowane do pomiarów transmisyjnych próbek ciekłych w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni. Akcesorium zawiera zestaw innowacyjnych okienek Oyster firmy Specac, które utrzymują próbkę w płaszczyźnie poziomej.
POZNAJ PRODUKT

Quest - przystawka ATR

Firma Specac specjalizuje się w produkcji wielu doskonałych akcesoriów do spektroskopii FTIR, w tym przystawek odbiciowych ATR wykorzystujących zarówno pojedyncze jak i wielokrotne odbicie. Quest to flagowy produkt – prosta, cechująca się niezwykle wysoką wydajnością i uniwersalnością przystawka ATR z pojedynczym odbiciem, przeznaczona do laboratoryjnej analizy próbek w średniej i dalekiej podczerwieni.
POZNAJ PRODUKT

Kuwety gazowe o różnych rozmiarach

Kuwety do pomiarów próbek gazowych Cyclone™ umożliwiają pomiar nawet słabo absorbujących związków w fazie gazowej dzięki wydłużonej drodze optycznej.
POZNAJ PRODUKT

AA-7800 - spektrofotometr AAS

Shimadzu ogłasza premierę nowych spektrofotometrów absorpcji atomowej serii AA-7800. Instrumenty te oferują wysoką czułość, stabilność, zapewniają doskonałą wszechstronność dzięki wielu opcjom oraz umożliwiają analizę wielopierwiastkową.
POZNAJ PRODUKT

ICPMS-2040/2050

ICPMS-2040 i ICPMS-2050 to synonimy efektywności. Dzięki inteligentnej konstrukcji i zaawansowanym algorytmom, wyniki uzyskuje się błyskawicznie, oszczędzając cenny czas laboratorium. Zastosowania spektrometrów Shimadzu są niemal nieograniczone: analiza próbek środowiskowych, farmaceutycznych, żywnościowych wymieniając tylko kilka z nich.

POZNAJ PRODUKT

ICPE-9800

Najnowsze, jednoczesne spektrometry ICP-OES z serii ICPE-9800 firmy Shimadzu są stosowane w wysoce wyspecjalizowanych laboratoriach, w działach badawczo-rozwojowych (R&D), w laboratoriach monitujących stan środowiska czy laboratoriach farmaceutycznych w celu szybkiego sprawdzenia produktów farmaceutycznych w odniesieniu np. do wytycznych ICH4 Q3D.
POZNAJ PRODUKT

ICPMS-2030

Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICPMS-2030 to bardzo zaawansowany aparat do ilościowej i jakościowej analizy elementarnej przy ekstremalnie niskich stężeniach. Swoją doskonałą czułość aparat osiągnął dzięki zoptymalizowaniu konstrukcji wewnętrznej polegającej na zastosowaniu optyki typu off-axis, opracowaniu zupełnie nowej komory kolizyjnej, zastosowaniu generatora RF o dużej mocy wynoszącej aż 1400 W, a także wykorzystaniu zupełnie nowego detektora opartego o dynodowy powielacz elektronów.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie LabSolution ICPMS

ICPMS to niezwykle czuła technika, pozwalająca na analizę śladowych ilości pierwiastków. Do tej pory wymagała ona jednak od użytkownika sporej wiedzy i doświadczenia. Dzięki LabSolution ICPMS niemal każdy będzie w stanie od początku do końca przeprowadzić wielopierwiastkową analizę, a uzyskane wyniki będą wolne od błędów wynikających z interferencji czy też braku doświadczenia w pracy na spektrometrach z detekcją mas.
POZNAJ PRODUKT

Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDX-RF

W spektrometrach Shimadzu zastosowano detektor najnowszej generacji SSD, chłodzony modułem Peltiera. Niewielkie rozmiary aparatów EDX-7000P/EDX-8000P/EDX-8100 umożliwiają postawienie ich na stole laboratoryjnym i w zależności od modelu pomiar od 6C do 92U. Standardowo wyposażone są w specjalistyczne filtry, umożliwiające przeprowadzanie analiz na poziomie dziesiątych części ppm bez wstępnego przygotowania próbki badanej.
POZNAJ PRODUKT