Spektrofotometria i spektroskopia

Firma Shimadzu od ponad 60 lat jest producentem sprzętu spektrofotometrycznego i spektroskopowego służącego zarówno do analizy związków chemicznych jak i analizy pierwiastkowej. W każdej kategorii metodycznej, czy to UV-VIS, czy FTIR, czy RF, czy ICP, czy AAS można wybrać proste przyrządy do badań rutynowych w laboratoriach komercyjnych jak też przyrządy o zaawansowanej konstrukcji do badań naukowych. Znana niezawodność sprzętu Shimadzu oraz bogate i łatwe w użyciu oprogramowanie uczyniło markę Shimadzu jedną z najpopularniejszych na rynku analitycznym.

UV-1900i

Spektrofotometr UV-1900i to niezwykle nowoczesny, uniwersalny i co najważniejsze niedrogi spektrofotometr, który znajdzie swoje zastosowanie zarówno w analizach rutynowych, jak i laboratoriach naukowych.

Szereg dostępnych akcesoriów takich jak autosamplery mogące pomieścić nawet 360 próbek, automatyczne zmieniacze kuwet, automatyczne kuwety przepływowe, przystawki odbiciowe, uchwyty termostatowane z wbudowanym ogniwem Peltiera oraz uchwyty do kuwet o niestandardowej długości drogi optycznej pozwalają na wykorzystanie tego aparatu w niezliczonych aplikacjach.
POZNAJ PRODUKT

UV-1280

Spektrofotometr UV-1280 to niezwykle prosty w obsłudze i niezawodny, jednowiązkowy spektrofotometr UV-Vis, dedykowany do rutynowych analiz w laboratoriach kontroli jakości oraz laboratoriach biologicznych. Jakość wykonania sprawia, iż aparat ten nawet przy codziennym użytkowaniu nie wymaga praktycznie żadnych czynności serwisowych przez wiele lat.
POZNAJ PRODUKT

UV-2600i/2700i

Spektrofotometry UV-2600i oraz UV-2700i to kompaktowe spektrofotometry o parametrach umożliwiających wykorzystanie ich nawet w zaawansowanych laboratoriach badawczych. Dzięki szerokim możliwościom rozbudowy zarówno analiza próbek stałych jak i próbek ciekłych o bardzo wysokim stężeniu staje się niezwykle prosta, a nowoczesny wygląd stanowi tylko uzupełnienie doskonałych osiągów.
POZNAJ PRODUKT

UV-3600i Plus

Spektrofotometr UV-VIS-NIR UV-3600i Plus jest wspaniałym wynikiem wielu lat pracy i doświadczenia inżynierów SHIAMDZU w budowie aparatury analitycznej. Jest to sprzęt niezwykle zaawansowany o najwyższych parametrach oraz możliwościach pozwalających na pomiary Spektroskopowe przez duże S.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie LabSolutions UV-VIS

Najnowsze oprogramowanie sterujące spektrofotometrami UV-Vis oraz UV-Vis-NIR firmy SHIMADZU. Kolorowa, przejrzysta grafika, duże ikony oraz łatwy do zrozumienia ekran ustawień nawiązują funkcjonalnie i stylistycznie do pozostałych pakietów LabSolutions.
POZNAJ PRODUKT

Mikroskop podczerwieni i Ramana AIRsight

Jedyny na świecie mikroskop zdolny do wykonywania analiz zarówno FTIR, jak i Ramana. AIRsight łączy obie te techniki analityczne w jednym instrumencie. Jest to jedyny mikroskop zdolny do rejestracji widm w podczerwieni i widm Ramana tej samej próbki w dokładnie tym samym punkcie lub obszarze, w dodatku bez konieczności wielokrotnego montażu próbki.
POZNAJ PRODUKT

IRXross - spektrofotometr FTIR

Najnowszy spektrofotometr FTIR, który w codziennej pracy zapewnia uzyskanie widm z bardzo wysokim stosunkiem sygnału do szumu wynoszącym powyżej 55 000:1.
POZNAJ PRODUKT

IRTracer-100 – pomiary FTIR i rozwoj aplikacji R&D

Firma Shimadzu jako pierwsza wprowadziła zaawansowane dynamiczne zestrajanie (ang. advanced dynamic alignment) jako standardową funkcję spektrofotometru FTIR.
POZNAJ PRODUKT

IRAffinity-1S - FTIR

Dzięki wykorzystaniu wysokoenergetycznego ceramicznego źródła światła, regulowanego temperaturą wysokoczułego detektora DLATGS, wysokowydajnego elementu optycznego oraz funkcji optymalizacji układu elektrycznego i optycznego, przyrząd IRAffinity-1S odznacza się stosunkiem sygnału do szumu co najmniej (30000:1, 1-minutowa akumulacja, długość fali rzędu 2100 cm-1, pełna amplituda), i maksymalną rozdzielczością 0,5 cm-1.
POZNAJ PRODUKT

Seria IRSpirit - spektrofotometr FTIR

W obudowie o wymiarach 390(W) × 250(D) × 210(H) mm umieszczony został szczelny, osuszany interferometr Michaelsona z funkcją dynamicznego justowania, dzielnik wiązki z KBr pokrytego germanem, ceramiczne źródło promieniowania oraz detektory DLATGS lub LiTaO3.
POZNAJ PRODUKT

Mikroskop podczerwieni AIM-9000

Mikroskop podczerwieni AIM-9000 to nowoczesny i wysoce zautomatyzowany system do zastosowań w wielu dziedzinach - analizie powierzchni, analizie zanieczyszczeń i mikroanalizie. Można go opcjonalnie wyposażyć w kamerę szerokokątną o powiększeniu 330x. Dołączone oprogramowanie AIMsolution ma wbudowaną procedurę automatycznego rozpoznawania zanieczyszczeń i wyboru miejsca analizy przy wykorzystaniu specjalnego algorytmu opatentowanego przez firmę Shimadzu.
POZNAJ PRODUKT

Przystawka do szybkich pomiarów próbek ciekłych Pearl

Pearl™ to bardzo sprytne rozwiązanie dedykowane do pomiarów transmisyjnych próbek ciekłych w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni. Akcesorium zawiera zestaw innowacyjnych okienek Oyster firmy Specac, które utrzymują próbkę w płaszczyźnie poziomej.
POZNAJ PRODUKT

Quest - przystawka ATR

Firma Specac specjalizuje się w produkcji wielu doskonałych akcesoriów do spektroskopii FTIR, w tym przystawek odbiciowych ATR wykorzystujących zarówno pojedyncze jak i wielokrotne odbicie. Quest to flagowy produkt – prosta, cechująca się niezwykle wysoką wydajnością i uniwersalnością przystawka ATR z pojedynczym odbiciem, przeznaczona do laboratoryjnej analizy próbek w średniej i dalekiej podczerwieni.
POZNAJ PRODUKT

Kuwety gazowe o różnych rozmiarach

Kuwety do pomiarów próbek gazowych Cyclone™ umożliwiają pomiar nawet słabo absorbujących związków w fazie gazowej dzięki wydłużonej drodze optycznej.
POZNAJ PRODUKT

AA-7800 - spektrofotometr AAS

Shimadzu ogłasza premierę nowych spektrofotometrów absorpcji atomowej serii AA-7800. Instrumenty te oferują wysoką czułość, stabilność, zapewniają doskonałą wszechstronność dzięki wielu opcjom oraz umożliwiają analizę wielopierwiastkową.
POZNAJ PRODUKT

ICPE-9800

Najnowsze, jednoczesne spektrometry ICP-OES z serii ICPE-9800 firmy Shimadzu są stosowane w wysoce wyspecjalizowanych laboratoriach, w działach badawczo-rozwojowych (R&D), w laboratoriach monitujących stan środowiska czy laboratoriach farmaceutycznych w celu szybkiego sprawdzenia produktów farmaceutycznych w odniesieniu np. do wytycznych ICH4 Q3D.
POZNAJ PRODUKT

ICPMS-2030

Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICPMS-2030 to bardzo zaawansowany aparat do ilościowej i jakościowej analizy elementarnej przy ekstremalnie niskich stężeniach. Swoją doskonałą czułość aparat osiągnął dzięki zoptymalizowaniu konstrukcji wewnętrznej polegającej na zastosowaniu optyki typu off-axis, opracowaniu zupełnie nowej komory kolizyjnej, zastosowaniu generatora RF o dużej mocy wynoszącej aż 1400 W, a także wykorzystaniu zupełnie nowego detektora opartego o dynodowy powielacz elektronów.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie LabSolution ICPMS

ICPMS to niezwykle czuła technika, pozwalająca na analizę śladowych ilości pierwiastków. Do tej pory wymagała ona jednak od użytkownika sporej wiedzy i doświadczenia. Dzięki LabSolution ICPMS niemal każdy będzie w stanie od początku do końca przeprowadzić wielopierwiastkową analizę, a uzyskane wyniki będą wolne od błędów wynikających z interferencji czy też braku doświadczenia w pracy na spektrometrach z detekcją mas.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie ICPE-9800 Solution

Spektrometry z serii ICPE-9800 posiadają w standardzie oprogramowanie z największą liczbą linii analitycznych (ponad 110 000) na podstawie, których można identyfikować oznaczane pierwiastki. Oprogramowanie umożliwia również własnoręczne dodawanie dodatkowych linii analitycznych bez konieczności wzywania wyspecjalizowanego serwisu.
POZNAJ PRODUKT

Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii EDX-RF

W spektrometrach Shimadzu zastosowano detektor najnowszej generacji SSD, chłodzony modułem Peltiera. Niewielkie rozmiary aparatów EDX-7000P/EDX-8000P/EDX-8100 umożliwiają postawienie ich na stole laboratoryjnym i w zależności od modelu pomiar od 6C do 92U. Standardowo wyposażone są w specjalistyczne filtry, umożliwiające przeprowadzanie analiz na poziomie dziesiątych części ppm bez wstępnego przygotowania próbki badanej.
POZNAJ PRODUKT