Shimadzu

Oprogramowanie do spektrometru LabSolutions UV-VIS

LabSolutions UV-Vis to najnowsze oprogramowanie do spektrofotometrów UV-Vis oraz UV-Vis-NIR firmy Shimadzu. Kolorowa, przejrzysta grafika, duże ikony oraz łatwy do zrozumienia ekran ustawień nawiązują funkcjonalnie i stylistycznie do pozostałych pakietów LabSolutions, jak na przykład LabSolutions LC/GC czy też LabSolutions IR. Zachowanie podobnej stylistyki we wszystkich pakietach LabSolutions sprawia, iż praca na więcej niż jednym instrumencie Shimadzu jest znacznie bardziej intuicyjna.

LabSolutions UV-Vis daje Użytkownikowi bezpośredni dostęp do czterech najczęściej używanych trybów pomiarowych: widmowego, ilościowego, fotometrycznego oraz kinetycznego. Dzięki funkcji Judgement uzyskany wynik może być poddany błyskawicznej ocenie pod kątem jakości, a wygenerowanie raportu w postaci pliku PDF sprowadza się do jednego kliknięcia.

Dużym ułatwieniem jest możliwość wyeksportowania uzyskanych wyników bezpośrednio do Excela oraz zapis wykresów w postaci map bitowych. Bogaty pakiet funkcji do obróbki uzyskanych danych sprawia, że nie będzie już potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie.

Opcjonalny, zintegrowany moduł do analizy kolorów umożliwia błyskawiczną analizę próbek barwnych w wielu skalach jak na przykład CIELAB, CIELUV, XYZ i wielu innych.

Oprogramowanie LabSolutions UV-Vis w wersji DB/CS spełnia wszystkie wymogi regulacji CFR21-Part 11 a także w pełni współpracuje z systemami LIMS.