System półpreparatywny z recyrkulacją

System preparatywny z recyrkulacją

System preparatywny Nexera Prep zbudowany w oparciu o pompę LC-20AP z opcją zawrotu frakcji, umożliwia działanie w szerokim zakresie, to jest od skali półpreparatywnej do skali wielkoobjętościowej.
POZNAJ PRODUKT