Shimadzu

System preparatywny z recyrkulacją

Oczyszczanie preparatywne z zawracaniem jest metodą, w której zawraca się frakcje wymyte z kolumny z powrotem na tę samą kolumnę w celu poprawy efektu rozdzielania. Technika ta może być z powodzeniem zastosowana do preparatywnego oczyszczania bardzo różnych związków chemicznych.
 

Zaletą są wyższe finalne rozdzielczości oraz oszczędności w zużyciu faz ruchomych. System preparatywny Nexera Prep zbudowany w oparciu o pompę LC-20AP z opcją zawrotu frakcji, umożliwia działanie w szerokim zakresie, to jest od skali półpreparatywnej do skali wielkoobjętościowej. Przez wielokrotne cykliczne przechodzenie próbki przez kolumnę, docelowy składnik można rozdzielić i odzyskać także w warunkach, w których występuje korelują lub dużego zanieczyszczenia bez potrzeby stosowania długich lub wielu kolumn. Dedykowane oprogramowanie Recycle-Assist gwarantuje intuicyjne środowisko pracy przy obsłudze wszystkich rodzajów procedur i metod dedykowanych do oczyszczania nawet najtrudniejszych próbek.

Recycle-Assist
Recycle-Assist