Isolera Dalton 2000

Jest to kompaktowy pojedynczy kwadrupolowy detektor masy z jednoczesnym przełączaniem biegunowości dodatniej i ujemnej.

Isolera Dalton 2000 Wykorzystuje źródło jonizacji chemicznej pod ciśnieniem atmosferycznym do jonizacji substancji, które można następnie zidentyfikować na podstawie ich stosunku masy do ładunku (m / z). Detektor pozwala analizować próbki i automatycznie wykorzystywać stosunek m / z zidentyfikowanej substancji (substancji) do oczyszczania błyskawicznego.

Isolera ™ Dalton 2000 automatyzuje i eliminuje ciężką pracę związaną z identyfikacją i oczyszczaniem związków, co jest idealne dla chemików, których priorytety dotyczą bardziej chemii niż drobnych szczegółów przeprowadzania analizy. Minimalna wymagana interwencja użytkownika sprawia, że ​​jest on dostępny dla osób niezaznajomionych z detekcją masy lub tych, których priorytetem jest synteza związków, a nie analiza.
 

Zalety

  • Identyfikacja związku na podstawie masy podczas oczyszczania i przez bezpośrednią analizę wtrysku
  • W pełni zautomatyzowana integracja oczyszczania Flash i detekcji masy za pomocą Isolera ™ Dalton Nanolink
  • Automatycznie dostosowuje różne prędkości przepływu błysku
  • Proste, oparte na kreatorze podejście do opracowywania metod