Shimadzu

Shim-pack Velox PFPP

Kolumny do do izomerów pozycyjnych i związków chlorowcowanych

Cechy charakterystyczne:

  • Selektywność alternatywna do kolumn C18
  • Odpowiednia do izomerów pozycyjnych i związków chlorowcowanych
  • Oferuje zwiększoną retencję dla naładowanych zasad

 

Dobre rozdzielenie Cis / Trans stylbenu
Izomery cis i trans stylbenu, które są trudne do rozdzielenia za pomocą kolumny ODS ze względu na ich podobieństwo w hydrofobowości, można rozdzielać przy użyciu kolumny Shim-pack Velox PFPP.

s

z

                            cis-stylben                                                          trans-stylben

 

 

Kolumna Shim-pack Velox PFPP, 2.7 μm
Wymiary 3.0×100 mm
Numer katalogowy 227-32022-04
Prędkość przepływu 0.4 ml/min
Faza ruchoma Metanol/Woda = 9/1
Objętość nastrzyku 1 μl
Temperatura 40 °C
Próbka cis-stylben i trans-stylben
Detekcja UV 254 nm