Shimadzu

SH-5MS

Kolumna do ogólnego zastosowania

 

Cechy charakterystyczne: 

  • Faza o niskiej polarności: Crossbond™ 5% difenyl / 95% dimetylopolisiloksan
  • Kolumna opracowana pod kątem niskiego wymywania fazy stacjonarnej
  • Kolumny ogólnego zastosowania do leków, zanieczyszczeń rozpuszczalnikami, pestycydów, węglowodorów, kongenerów PCB (np. mieszanin Aroclor), olejków eterycznych, związków średnio lotnych
  • Odpowiada USP G27 i G36
  • Podobne fazy: Rtx-5MS, HP-5, DB-5, CP Sil 8 CB, SPB-5

 

Analiza substancji zaburzających gospodarkę hormonalną: Fenole alkilowe

6

Piki

1. Fenol tert-butylowy
2. Fenol n-pentylowy
3. Fenol n-heksylowy
4. Fenol n-heptylowy
 
5. Fenol tert-oktylowy
6. Fenol n-oktylowy
7. n-nonylofenol
8. bisfenol A
 
Kolumna SH-5MS
Wymiary 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm
Numer katalogowy 221-75855-30
Stężenie  5-10 ng na kolumnie
Nastrzyk Splitless, płukanie przez 1 minutę
Temperatura nastrzyku  275 °C
Gaz nośny Hel
Temperatura pieca 35 °C (1 min) do 300 °C przy 10 °C/min (15 min)
Temperatura detektora 310 °C