Shimadzu GC & GCMS

Zestawienie dostępnych kolumn GC & GCMS

Wśród oferowanych produktów znajduje się szeroki wybór kolumn o wyjątkowo niskim współczynniku wymywania fazy (ang. bleeding), dedykowanych do prac z detektorami mas. Najlepsze na rynku parametry dotyczące inertności pozwalają na analizę śladową substancji aktywnych. Bardzo szeroka oferta zawiera także m.in. kolumny do analiz wysokotemperaturowych, analizy pestycydów, amin oraz alkoholu we krwi.
POZNAJ PRODUKT

SH-I-1MS

Kolumna o wysokiej sprawności (High-Performance) do GC, GCMS
POZNAJ PRODUKT

SH-I-5MS

Kolumna o wysokiej sprawności (High-Performance) do GC, GCMS
POZNAJ PRODUKT

SH-I-5Sil MS

Kolumna o wysokiej sprawności (High-Performance) do GC, GCMS
POZNAJ PRODUKT

SH-I-624Sil MS

Kolumna o wysokiej sprawności (High-Performance) do GC, GCMS
POZNAJ PRODUKT

SH-1

Kolumna do ogólnego zastosowania
POZNAJ PRODUKT

SH-5

Kolumna do ogólnego zastosowania
POZNAJ PRODUKT

SH-5MS

Kolumna do ogólnego zastosowania
POZNAJ PRODUKT

SH-624

Kolumna do analizy lotnych zanieczyszczeń organicznych
POZNAJ PRODUKT

SH-Wax

Kolumna PEG
POZNAJ PRODUKT

Przedkolumny zintegrowane z kolumną

Cechy charakterystyczne: Brak wycieków spowodowanych nieodpowiednim połączeniem przedkolumny z kolumną Brak połączeń usprawnia konserwację przedkolumny
POZNAJ PRODUKT