Shimadzu

Oprogramowanie LabSolution RF

Nowoczesne oprogramowanie LabSolutions RF standardowo posiadające wbudowane funkcje pomiarów ilościowych, pomiarów widm czy pomiarów czasowych umożliwia również analizę widm 3D. Jednocześnie intuicyjna obsługa zarówno dla osób początkujących jak i doświadczonych użytkowników sprawia, że aparat może być wykorzystany od dydaktyki po opracowywanie metod badawczych, czy też zapewnienie badania jakości w jednostkach tego wymagających.

Możliwość rozbudowy spektrofluorymetru o sferę integracyjną pokrywa pole działania nawet dla najbardziej wymagających użytkowników zajmujących się spektrofluorymetrią.

Oprogramowanie oferuje bardzo ważne funkcje przetwarzania danych, funkcję operowania danymi na ekranie, łatwy i wygodny generator raportów oraz następujące tryby pomiarów:

  • Tryb pomiarów ilościowych
  • Tryb pomiarów widma
  • Tryb pomiarów czasu przebiegu
  • Tryb pomiarów fotometrycznych
  • Tryb pomiarów widm 3D.

Oprócz widm wzbudzenia i widm emisyjnych, możliwy jest pomiar widm synchronicznych.

Widma 3D – standardowy moduł oprogramowania

  • Pomiar widma 3D przy ultra wysokiej prędkości – nawet do 60000 nm/min
  • Możliwość określenia optymalnych długości fal wzbudzenia i emisji w bardzo krótkim czasie.

Funkcja korekcji widma w czasie rzeczywistym

  • Umożliwia pomiary widm wzbudzenia i emisji bez uwzględnienia charakterystyki aparatu
  • Umożliwia określenie wydajności kwantowej i wydajności kwantowej próbki i ułatwia porównanie z widmem mierzonym innym spektrofluorofotometrem.