Shimadzu

SH-Wax

Kolumna PEG

 

Cechy charakterystyczne:

  • Faza polarna: Glikol polietylenowy Crossbond™
  • Najlepsza faza z glikolem polietylenowym (PEG) dla alkenoli, glikoli i aldehydów
  • Odpowiada USP G14, G15, G16, G20, G39
  • Podobne fazy: Rtx-Wax, DB-Wax, CP-Wax 52 CB

 

2

Piki

1. Etanal
2. Propanal
3. Butenal
4. Pentanal
5. Heksanal
6. Heptanal
7. Oktanal
8. Nonanal
9. Dekanal
10. Undekanal

 

Kolumna SH-Wax
Wymiary 30 m, 0.25 mm ID, 0.50 µm
Numer katalogowy 221-75894-30
Próbka Mieszanina aldehydów C2-C11 Stężenie na kolumnie: 250 ng
Nastrzyk Split (100:1)
Temperatura nastrzyku  200 °C
Gaz nośny Wodór, stała prędkość liniowa, 35 cm/sek, 40 °C
Temperatura pieca 40 °C (5 min) do 200 °C przy 10 °C/min
Detektor FID, 200 °C