Biotage

SpeedVap

Speed-Vap jest urządzeniem do odparowywania rozpuszczalników zgodnie z normą EPA 1664 A / B. Współpracuje z ekstraktorami SPE-DEX 3100/1000. W urządzeniu można umieścić 6 lub 8 szalek o różnej głębokości
w zależności od ilości rozpuszczalnika. Aparat pracuje w zakresie temperatur od 20 do 60°C co daje możliwość odparowania większości rozpuszczalników lotnych. Wyparkę można również stosować do ekstrakcji węglowodorów
z gleby lub tłuszczów z żywności

Wirujący przepływ powietrza w połączeniu z precyzyjną regulacją temperatury umożliwia systemowi SpeedVap szybkie i bezpieczne odparowanie rozpuszczalnika n-heksanowego z odsysania oleju i smaru. Niskotemperaturowy system ogrzewania zapewnia równomierne i delikatne nagrzewanie wszystkich próbek, aby zapobiec utracie lotnych analitów w próbce oleju i smaru. Delikatny przepływ powietrza powstały w wyniku zastosowania próżni przyspiesza odparowanie n-heksanu ze wszystkich próbek.

 
Usuwanie oparów n-heksanu poprzez próżnię pozwala na zastosowanie opcjonalnego systemu Biotage Solvent Recovery OG do zatrzymywania szkodliwych oparów n-heksanu.
 
Cechy i zalety:
 
  • Możliwość ustawienia na stole roboczym uwalnia cenną przestrzeń pod wyciągiem
  • Kontrolowane odparowanie w celu uzyskania wiarygodnych i dokładnych wyników grawimetrycznych 
  • Zmniejszone narażenie na działanie niebezpiecznych rozpuszczalników
  • Zegar i sygnalizator dźwiękowy ostrzegający analityka, gdy odparowanie próbki jest prawie całkowite.
  • Zmniejszenie czasu parowania o połowę w celu zwiększenia wydajności laboratorium
  • Znak  CE i przetestowany pod kątem bezpiecznego użytkowania w laboratorium