AFFINIMIP

AFFINIMIP® SPE do analizy mykotoksyn

Mykotoksyny to wtórne metabolity grzybowe powszechnie występujące w żywności, które stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Są one wytwarzane przez niektóre gatunki grzybów (pleśni) z rodzajów: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Rhizoctonia, Claviceps i Stachybotrys.  

Optymalna temperatura, w jakiej tworzą się mykotoksyny, oscyluje w granicach 20-25°C. Substancje te znajdziemy m.in. w produktach spożywczych i paszach (w tym w ziarnie kukurydzy, kiszonkach, śrucie zbożowej i sojowej), owocach, przyprawach lub olejach.

Większość stosowanych metod analitycznych w oznaczaniu mykotoksyn wymaga wstępnego oczyszczania czy ekstrakcji analitów z matrycy. Jednym z najnowszych rozwiązań jest zastosowanie polimerów z nadrukiem cząsteczkowym (MIP). Firma AFFINISEP wykorzystuje technologie MIP do tworzenia selektywych kolumienek SPE, które w skuteczny sposób ekstrahują mykotoksyny ze zożonych matryc.

Broszura kolumienki AFFINIMIP® do analizy mykotoksyn do pobrania

c

 

Firma AFFINISEP oferuje :

  • AFFINIMIP® SPE Multimyco LCMSMS kolumienki oczyszczają i zatężają jednocześnie kilka mykotoksyn (aflatoksyny B1, B2, G1, G2, ochratoksynę A, HT-2, T-2, fuminozyny B1, B2, zearalenon oraz deoksyniwalenol).  Zalecane do oczyszczania próbek przed analizą metodą LC-MS(/MS).
  • AFFINIMIP® SPE Ochratoxin A to kolumienki, które selektywnie ekstrahują i zatężają ocratoksynę A z takich matryc jak zboża i produkty zbożowe, czerwone i białe wino, kawa, piwo, sok winogronowy lub przyprawy. Zalecane do oczyszczania próbek przed analizą metodą LC-FLD lub LC-MS(/MS).
  • AFFINIMIP® SPE Patulin to kolumienki, które selektywnie ekstrahują i zatężają patulinę z takich matryc jak soki jabłkowe, cydr lub żywność dla dzieci. Zalecane do oczyszczania próbek przed analizą metodą LC-UV lub LC-MS(/MS).
  • AFFINIMIP® SPE Deoxynivalenol to kolumienki, które selektywnie ekstrahują i zatężają deoksyniwalenol z takich matryc jak zboża, żywnośc dla dzieci lub zwierząt. Zalecane do oczyszczania próbek przed analizą metodą LC-UV lub LC-MS(/MS).
  • AFFINIMIP® SPE FumoZON to kolumienki, które selektywnie ekstrahują i zatężają fuminozyny B1, B2 oraz zearalenon z takich matryc jak zboża (m.in. pszenica, jęczmień, owies, kukurydza). Zalecane do oczyszczania próbek przed analizą metodą LC-MS(/MS).
  • AFFINIMIP® SPE Zeranol Residues to kolumienki, które selektywnie ekstrahują i zatężają zearalenon z takich matryc jak zboża, żywność dla dzieci, mięso lub olej kukurydziany. Zalecane do oczyszczania próbek przed analizą metodą LC-FLD lub LC-MS(/MS).

Affinisep oferuje 3 formaty tych kolumienek : 3 mL, 6 mL lub 10 mL (50szt/opk lub 100szt/opk).