Biotage

Płytki do wytrącania białek

96-dołkowe płytki Isolute PPT+ to zoptymalizowany system filtracji przeznaczony do usuwania wytrąconego białka z próbek biologicznych. Stanowi alternatywę do tradycyjnej techniki wirowania i został zaprojektowany tak, by znacząco zwiększyć przepustowość/wydajność procesu oraz umożliwić jego automatyzację.

  • Zoptymalizowana metodologia „Solvent First” polega na zastosowaniu sfunkcjonalizowanej fryty dolnej, która zatrzymuje organiczny rozpuszczalnik strącający podczas dodawania próbki osocza. Maksymalizuje to czas kontaktu i zapewnia najbardziej efektywny efekt strącania. Oczyszczona próbka nie przechodzi do płytki zbiorczej do momentu zastosowania próżni.
  • Uzyskanie klarownych ekstraktów zmniejsza supresję jonów i poprawia dokładność analizy LC-MS/MS w porównaniu do alternatywnych procedur precypitacji białek.
  • Brak zatoru - w przeciwieństwie do produktów opartych na membranach, system Isolute PPT+ ma zoptymalizowany rozkład porowatości i działa jak filtr głębokościowy, utrzymując wytrącone białko bez blokowania przepływu.
  • Bez konieczności odwirowywania próbki.
  • Możliwość oczyszczenia jednocześnie do 96 próbek zawierających związki kwasowe, zasadowe lub obojętne w czasie krótszym niż dziesięć minut.

Przygotowanie próbki osocza, surowicy czy krwi odbywa się w kilku krokach:

pl