Zaawansowane rozwiązania chromatograficzne (U)HPLC

Shimadzu jako jedna z niewielu firm chromatograficznych jest w stanie tworzyć i projektować rozwiązania dostosowane do przetrzeb konkretnego klienta i konkretnej analizy.

Rozwój metod analitycznych - Method Scouting

Nexera Method Scouting to najlepsze rozwiązanie na rynku dedykowane do szybkiego, a przede wszystkim efektywnego opracowywania nowych metod w analizie chromatograficznej, zwłaszcza w UHPLC – ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
POZNAJ PRODUKT

Wielowymiarowa chromatografia LC-LC i LCxLC

Klasyczne jednowymiarowe systemy chromatograficzne nie zawsze umożliwiają uzyskanie odpowiedniej czułości pomiaru lub pełnego rozdzielenia badanych substancji, dając nakładające się piki zwłaszcza w przypadku wieloskładnikowych mieszanin. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie jednego z dwuwymiarowych systemów chromatograficznych, z użyciem których możliwe jest rozdzielenie większej liczby substancji, a często również istnieje szansa zwiększenia czułości prowadzonych analiz. Systemy wielowymiarowej chromatografii cieczowej najlepiej sprawdzają się w badaniach mieszanin farmaceutycznych, biologicznych, ekstraktów roślinnych lub próbek petrochemicznych.
POZNAJ PRODUKT

Elektrochemiczny detektor i analizator

DECADE Elite to obecnie najlepszy dostępny na rynku detektor elektrochemiczny wyprodukowany przez holenderską firmę AntecScientific.
POZNAJ PRODUKT

System do analizy aminokwasów

Dostępnych jest wiele typów aparatów dedykowanych do analizy aminokwasów, przy czym w większości z nich wykorzystuje się reakcję upochadniania w wersji
POZNAJ PRODUKT