Zaawansowane rozwiązania chromatograficzne (U)HPLC

Shimadzu jako jedna z niewielu firm chromatograficznych jest w stanie tworzyć i projektować rozwiązania dostosowane do przetrzeb konkretnego klienta i konkretnej analizy.

Rozwój metod analitycznych - Method Scouting

Nexera Method Scouting to najlepsze rozwiązanie na rynku dedykowane do przyspieszonego opracowywania nowych metod analizy chromatograficznej, zwłaszcza w ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
POZNAJ PRODUKT

Bioinertny system (U)HPLC

Bioinertne systemy (U)HPLC znajdują szczególne zastosowanie w przypadku analizy związków biologicznie aktywnych. Wiele z tych związków może oddziaływać z elementami metalowymi znajdującymi się w klasycznych systemach (U)HPLC, co wpływa na poszerzenie sygnałów analitycznych i pogorszenie rozdzielczości analizy.
POZNAJ PRODUKT

Wielowymiarowa chromatografia LC-LC i LCxLC

Podczas gdy jednowymiarowe systemy chromatograficzne nie umożliwiają pełnego rozdzielenia niektórych substancji, dając nakładające się piki, to stosując dwuwymiarowy system chromatograficzny możliwym jest rozdzielenie większej liczby substancji. Jest to szczególnie istotne podczas badania skomplikowanych mieszanin biologicznych, ekstraktów roślinnych lub próbek petrochemicznych.
POZNAJ PRODUKT

Elektrochemiczny detektor i analizator

DECADE Elite to obecnie najlepszy dostępny na rynku detektor elektrochemiczny wyprodukowany przez holenderską firmę AntecScientific.
POZNAJ PRODUKT

System do analizy aminokwasów

Obecnie istnieje wiele typów aparatów dedykowanych do analizy aminokwasów, przy czym w większości z nich wykorzystuje się reakcję upochadniania w wersji
POZNAJ PRODUKT