Shimadzu

LabSolutions LCGC Oprogramowanie GC

Dzięki LabSolutions zarówno systemy LC, jak i GC są obsługiwane z tego samego oprogramowania, umożliwiając jednoczesne sterowanie wieloma instrumentami z jednego komputera.

Podłączone przyrządy LC i GC mogą być używane w elastyczny sposób, przełączając się między nimi. Wspólne środowisko operacyjne analizy LC i GC, które dziedziczy działanie LCsolution i GCsolution, skraca czas szkolenia dla operacji na stacji roboczej.

Oprogramowanie LabSolution umożliwia obsługę i kontrolowanie układów GC z komputera osobistego (PC) oraz wykonywanie takich zadań jak zbieranie danych chromatograficznych, analizę danych, tworzenie raportów i zarządzanie danymi. Pozwala również na pracę w sieci poprzez przeglądarkę i umożliwia transfer i analizę danych z kilku systemów. Program zapewnia archiwizację danych w plikach typu PDF oraz posiada również dużo różnych funkcji z prostą obsługą. Oprogramowanie obsługuje: GC-2030 Nexis, GC-2010(Plus), GC-2014 oraz GC-2025.  LabSolution jest w pełni walidowane.