Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska
Biotage

VacMaster Akcesoria

Pozwala na  stosowanie powietrza lub azotu do suchych 10 lub 20 kolumn SPE jednocześnie.


vacmaster1

Przed elucją ekstrahowanej próbki wodnej, niemieszającymi się z wodą rozpuszczalnikami często konieczne jest wysuszenie złoża sorbentu kolumny SPE. Adapter suszący VacMaster efektywnie kieruje strumień gazu na kolumnę, znacznie poprawiając czas suszenia w porównaniu do przepływu powietrza zasysanego próżniowo. Regulacja przepływu gazu pozwala na wykorzystanie adaptera suszącego do odparowania rozpuszczalnika po ekstrakcji.

 

Zestawy LVE Biotage® VacMaster ™

Pozwala na  bezobsługowe ładowania próbek o dużej objętości. Obojętne rurki PTFE zapobiegają zanieczyszczeniu próbki.

vacmaster2

Ekstrakcja próbek o dużej objętości

Zestawy Biotage® VacMaster™ LVE są przeznaczone do prostego, bezobsługowego ładowania próbek o dużej objętości na kolumny SPE. Rurki PTFE są umieszczane w pojemniku na próbki i utrzymywane na miejscu za pomocą klipsa do rurek. Drugi koniec rurki jest mocowany do kolumny SPE za pomocą odpowiedniego adaptera. W przypadku zastosowania próżni próbka jest pobierana przez obojętny tor rurek i przez kolumnę SPE.

 

Biotage® VacMaster™ Trap Kit

Zestaw wychwytujący między VacMaster (-10, -20 lub -96) a źródłem próżni, pozwalający na zbieranie mieszaniny elucyjnej  o objętości do 1 litra.


vacmaster3

 

Układ Biotage® VacMaster™ powinien być zainstalowany pomiędzy wylotem kolektora VacMaster a wlotem źródła podciśnienia w celu zebrania wszystkich cieczy zasysanych przez kolumny SPE. Zestaw wychwytujący składa się z kolby polipropylenowej oraz korka polipropylenowego z kompatybilnymi rurkami.