Biotage

VacMaster Akcesoria

Pozwala na  stosowanie powietrza lub azotu do suchych 10 lub 20 kolumn SPE jednocześnie.


vacmaster1

Przed elucją ekstrahowanej próbki wodnej, niemieszającymi się z wodą rozpuszczalnikami często konieczne jest wysuszenie złoża sorbentu kolumny SPE. Adapter suszący VacMaster efektywnie kieruje strumień gazu na kolumnę, znacznie poprawiając czas suszenia w porównaniu do przepływu powietrza zasysanego próżniowo. Regulacja przepływu gazu pozwala na wykorzystanie adaptera suszącego do odparowania rozpuszczalnika po ekstrakcji.

 

Zestawy LVE Biotage® VacMaster ™

Pozwala na  bezobsługowe ładowania próbek o dużej objętości. Obojętne rurki PTFE zapobiegają zanieczyszczeniu próbki.

vacmaster2

Ekstrakcja próbek o dużej objętości

Zestawy Biotage® VacMaster™ LVE są przeznaczone do prostego, bezobsługowego ładowania próbek o dużej objętości na kolumny SPE. Rurki PTFE są umieszczane w pojemniku na próbki i utrzymywane na miejscu za pomocą klipsa do rurek. Drugi koniec rurki jest mocowany do kolumny SPE za pomocą odpowiedniego adaptera. W przypadku zastosowania próżni próbka jest pobierana przez obojętny tor rurek i przez kolumnę SPE.

 

Biotage® VacMaster™ Trap Kit

Zestaw wychwytujący między VacMaster (-10, -20 lub -96) a źródłem próżni, pozwalający na zbieranie mieszaniny elucyjnej  o objętości do 1 litra.


vacmaster3

 

Układ Biotage® VacMaster™ powinien być zainstalowany pomiędzy wylotem kolektora VacMaster a wlotem źródła podciśnienia w celu zebrania wszystkich cieczy zasysanych przez kolumny SPE. Zestaw wychwytujący składa się z kolby polipropylenowej oraz korka polipropylenowego z kompatybilnymi rurkami.